Skogsbruk Opinion

Kommentaren:
Kampanj-journalistik

Samma dag som EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius besökte Finland denna veckas tisdag så presenterar Helsingin Sanomat en artikel med bilder på kalhyggen där bildtexten berättar att de visar Konstsamfundets PEFC-certifierade skogar på Kimitoön. När det visar sig att det inte alls är Konstsamfundets skogar man fotograferat, så ändrar man webbartikelns bildtexter men i den tryckta tidningen står felet givetvis kvar.

HS berättar nog att 90 procent av Finlands skogar är certifierade enligt PEFC, men man säger givetvis inte att bara 10 procent av världens skogar över huvud taget har någon certifiering.

Reglerna för PEFC-certifikatet håller som bäst på att uppdateras. Beredningen har skett i en bred arbetsgrupp där inte minst Finlands miljöcentral Syke och NTM-centralernas representant har haft ett betydande inflytande på arbetet med de nya skärpta kriterierna. Man kommer bland annat att minst fördubbla antalet sparträd och man höjer medeldiametern på de levande sparträd som lämnas kvar från 10-15 centimeter.

Man föreslår bredare skyddszoner och man förbättrar myrskyddet och vattenskyddet. Man lyfter hur viktig kolbindningen är och slår fast att virkesvolymen i de certifierade skogarna måste öka. Detta är bara en del av skärpningarna.

Strax innan arbetet är klart meddelar statens miljöforskningsinstitut Syke och den statliga myndigheten NTM-centralen att de drar sig ur arbetet. Statens representanter vill inte veta av att hållbarhet ska omfatta både ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Våra miljöorganisationer är naturligtvis snabba att tolka detta som att våra myndigheter underkänner den finländska skogsskötseln och förmedlar flitigt detta budskap till Bryssel. Syftet är att ställa den finländska skogssektorn i en så ofördelaktig dager som möjligt för att bakvägen kunna minska på avverkningarna och ytterligare höja på skyddsarealerna.

För mig ser detta ut som om Helsingin Sanomat, som gärna vill framhålla sitt journalistiska oberoende, med sin artikel gör ren och skär kampanjjournalistik. Tidpunkten för publiceringen, infallsvinkeln, bildillustrationen med en stor och viktig finlandssvensk aktör som sedan visade sig vara felaktig är inte slumpmässigt vald. Vår miljöminister Krista Mikkonen samt övriga av Gröna förbundets parlamentariker och riksdagsledamöter samt miljöorganisationernas aktivister delar flitigt artikeln vidare.

PEFC togs i bruk i Finland år 2000. Sedan dess har mängden grova träd som är över 40 centimeter i diameter ökat, lövskogarna har ökat och dödveden som är viktig för mångfalden har ökat markant.

Över hälften av de strikt skyddade skogarna i EU finns idag i Finland. Anslagen till vårt miljöministerium har ökat med cirka 50 procent sedan 2019 och de klarade sig med ynkliga 5 miljoner i nedskärningar budgetrian. De privata skogsägarna i Finland som har satsat hundratals miljoner i skogsvård och skogscertifiering beskylls för gröntvätt.

Det är så man baxnar.

Mats Nylund
ordförande, SLC

Läs också: SLC och METO: Mycket beklagligt att NTM-centralerna drog sig ur PEFC