Mjolkfusionen 2 Webb
Maitosuomi har idag cirka 1.100 gårdar och för fem år sedan var det cirka 1.600 – av det förstår man att det inte går att luta sig tillbaka och tro att inget behöver göras, skriver Henrik Strandberg i sin kolumn.
Jordbruk Opinion Marknad Tema

Kommentaren: Fusionstider

Mejerisektorn har genom historien omstrukturerats med jämna mellanrum. Från byamejerier till större enheter som förädlat och marknadsfört mjölkprodukter. Det som drivit på utvecklingen har oftast varit behovet att effektivera för att hålla kostnaderna per liter förädlad mjölk så låga som möjligt. Det för att kunna betala ut högsta möjliga mjölkpris åt producenten

Den fusion som nu föreligger mellan Maitosuomi och Itämaito har som mål att få en effektiv anskaffning och administration, med en högklassig producentservice och rådgivning som skall ge möjlighet att hålla en hög avräkningsförmåga i framtiden. De båda andelslagens fullmäktigen skall på sina fullmäktigemöten ta beslut om fusionen i slutet av november. Det nya andelslaget skall som tidigare fungera som ett anskaffningsandelslag i Valiogruppen.

Den snabba strukturomvandling som pågår i mjölksektorn med en minskningstakt på 6-7 procent årligen av antalet mjölkgårdar gör att vi hela tiden måste ha fokus på medlemmens bästa på längre sikt.

Maitosuomi har idag cirka 1.100 gårdar och för fem år sedan var det cirka 1.600 – av det förstår man att det inte går att luta sig tillbaka och tro att inget behöver göras. Även om antalet gårdar minskat har vi kunnat behålla volymen på invägningen, vilket betyder att gårdarna blivit större.

Efter flera år av utmaningar med exportembargo och besvärliga väderleksförhållanden och marknadsstörningar på internationell nivå, som det från mejerihorisont är svårt att påverka, ger en fusion möjlighet att påverka framtiden i positiv riktning.

Det ger oss också möjlighet att med 2.600 gårdar och nära halva mjölkinvägningen i Valiogruppen att stå starkare som anskaffningsandelslag och möta framtidens utmaningar. En bra sak är också att det nya andelslaget kommer att vara tvåspråkigt och kan ge den service som leverantören behöver på sitt eget språk.

Det kan sägas om fusioner i allmänhet att det är bättre att göra en fusion i tid och ha ett bra förhandlingsläge med motparten. Det ger också möjlighet för det nya andelslaget att få en bra start med en stabil ekonomi, för det är ju i det nya anskaffningsandelslaget vi har vår framtid som mjölkproducenter.

Jag är övertygad om att denna fusion görs i rätt tid för att producenterna skall få maximal nytta av det nya anskaffningsandelslaget Maitosuomi.


Fusionshälsningar,
Henrik Strandberg,
mjölkproducent,
styrelsemedlem i Maitosuomi