Kop Av Bonden
Jordbruk SLC Marknad

Köp av bonden!-dagen 15.9: Håll öppen gård och sälj produkter från gården

Den 15 september hålls den nationella Köp av bonden!-dagen för tredje gången. SLC uppmuntrar medlemmarna att i mån av möjlighet delta i dagsevenemanget och hålla öppen gård och sälja produkter direkt från gården. I dagsläget har dryga 130 gårdar anmält sig på den tvåspråkiga evenemangssajten köpavbonden.fi.

På webbplatsen finns information och material som stöd för medverkande gårdar, bland annat med tanke på de praktiska arrangemangen och marknadsföring. Evenemangssajten fungerar även som informationskanal för besökare som vill hitta information om bl.a. vilka gårdar som medverkar i dagsevenemanget, kontaktuppgifter, öppettider och vilka produkter som finns till salu. Det är kostnadsfritt för en gård att anmäla sig som arrangör.

Gården ansvarar för de praktiska arrangemangen, som kan förverkligas så som det bäst passar gården själv. Det går även bra att slå sig samman tillsammans med granngårdar kring ett gemensamt evenemang och dela på de praktiska arrangemangen. Det kan även vara bra att ta hjälp av andra samarbetsparter, såsom producentavdelningen, 4H- eller marthaföreningar.

Gårdar kan delta i temadagen trots att man i allmänhet inte säljer produkter direkt från gården. Köp av bonden!-dagen är även en ypperlig möjlighet för producenter att testa marknaderna och få direkt feedback från konsumenterna. 

I samband med Köp av bonden!-dagen ordnas i år även Makumatka Maalle-temadagen, som inbjuder besökare att bekanta sig med landsbygdens turistföretag och vad de har att erbjuda.

Mera information på köpavbonden.fi eller SLC:s informatör Mia Wikström, mia.wikstrom@slc.fi eller tel. 050-3553213.