Klimat
Veckans Tok

Klimatdebatt

– En del påstår att klimatförändringen beror på oss!
– Vem tror du påverkar mer i Finland – under 900.000 nötkreatur eller över 5,5 miljoner människor?