Jordbruk SLC

Klimatåtgärder inom lantbruket
tema för Nyländsk Bondedag

På tisdag 23.11 väntas igen efter ett mellanår över hundra nyländska bönder till Nyländsk Bondedag på Saga Congress Center (Fur Center) i Vanda.

Bondedagen inleds med samling och morgonmål (NSL bjuder) från kl.8.30.

På förmiddagen håller Nylands Svenska Lantbrukssällskaps (NSL) årsmöte som öppnas kl.9.30 av ordförande Erik Oljemark. Därefter följer ordinarie mötesförhandlingar och prisutdelning, samt föredrag om ”Klimatpolitiken och jordbruket”, av branschchef, forstmästare Tage Fredriksson från Bioenergi r.f.

SLC Nylands höstmöte öppnas av förbundsordförande Thomas Antas kl.13.00. På mötet blir det andra behandling av nya stadgar och namnändring. Förslaget är att man går in för att ha ett fullmäktige och en normal mindre styrelse, istället för nuvarande upplägg med en bred styrelse och arbetsutskott. Förbundets namn ändras även officiellt till SLC Nyland.

Vidare på programmet förutom ordinarie mötesförhandlingar bl.a. lantbrukspolitisk diskussion om CAP27, klimat- och miljöåtgärder, med inledning av SLC:s ordförande Mats Nylund. Det blir även utdelning av förtjänsttecken och SLC bjuder på lunch samt kaffe med tårta med anledning av SLC:s 75-årsjubileum.

Adressen är Mårtensbyvägen 48, 01720 Vanda och ligger strax söder om ringväg III samt öster om Vichtisvägen. Under rådande Covid-19 läge rekommenderas att man deltar i mötet endast om man är frisk, symtomfri och helst fullt vaccinerad samt att man håller avstånd. Välkomna till Nyländsk Bondedag!