Klimat
Veckans Tok

Klimat

– Helsingfors borgmästare vill att vi skall bekämpa klimatförändringen genom att ersätta köttet med grönsaker på våra tallrikar!

– Det kan bli trovärdigt den dag han förstår skillnaden mellan kol och kål!