B07225Ee 46De 41F9 Bcb1 Afd770952985
Torkan börjar bli ett problem också för jordbruket i Kina. Många floder börjar torka ut. FOTO: VCG
Jordbruk Globalt

Kinas jordbruk lider
svårt av extrem torka

Det är inte bara Europa som lider under extrem hetta och torka. Kina lider av den svåraste torkan sedan mer än sextio år. Flera floder i landet har redan torkat ut, särskilt i de sydliga och sydvästliga provinserna.

Enligt nyhetsbyråerna och CNN är läget som värst i söder. I den sydvästliga provinsen Chongqing har det inte regnat sedan länge. Växtlighet och boskap lider i temperaturer upp till 40 grader. 64 floder uppges ha torkat ut, enligt nyhetsbyråerna.

Myndigheterna har sänt ut personal till landsbygden för att kartlägga situationen på jordbruk och bondgårdar. Situationen bådar inte gott för skörden, eftersom åkrarna i uttorkade områden inte längre går att bevattna.

Jordbruksministeriet sammankallade senaste fredag en riksomfattande konferens med anledning av det kritiska läget. Träffen ska underlätta samordningen av åtgärder för att motverka torkan i de mest drabbade områdena.

Enligt statistiken har landets sydliga delar ända sedan juli månad lidit av temperaturer upp till 40 grader. Parallellt har de lägsta nederbördsmängderna registrerats sedan början av 1960-talet.

Kemikalier ska generera regn

Enligt nyhetsbyråerna har myndigheterna bildat arbetsgrupper som ska bedöma situationen inom jordbruket och risken för skördeskador. Kinas viktigaste odlingsområden för majs och soja befinner sig emellertid i nordliga provinser.

Trots detta är faran stor att torkan kan skada bestånden av majs, sojabönor och vete i landets sydvästra delar. Mest ömtålig för torka är spannmålsodlingen. Den följande veckan kan bli avgörande för skörden.

Skador har konstaterats på mer än 800.000 hektar jordbruksmark i sex provinser. Som motåtgärd genereras regn över de torraste områdena genom så kallad molnsådd. Metoden går ut på att spruta kemikalier i molnet för att generera regn i en önskad region.

Enligt tidningen China Daily har kineserna skjutit omkring ettusen patroner med silverjod i skyarna för att utlösa regn i önskade regioner. För att ge resultat, förutsätter metoden emellertid att fukt redan finns i molnet.

Utan fukt i luften faller inga regn. Silverjodet kan påskynda regn under gynnsamma omständigheter. De kinesiska myndigheterna har emellertid inte rapporterat närmare om eventuella framgångar med molnsådden.

Lokala myndigheter har dessutom distribuerat instruktioner om medel och metoder som ska binda fukt i mark och växtlighet. På detta sätt ska det vara möjligt att fördröja avdunstningen och skydda grödorna.

Floderna torkar ut

Floderna börjar likaså torka ut. En biflod till Yangtze i Chongqing har enligt kinesiska tidningar förvandlats till en liten rännil. Döda fiskar har observerats vid stränderna och myndigheterna utgår från att läget inte förändras den närmaste tiden.

Vattenståndet i huvudfloden Yangtze har också sjunkit kännbart och befann sig i slutet av förra veckan 4,85 meter under normal nivå. Enligt myndigheterna har vattenståndet redan nått sin lägsta nivå någonsin.

Nederbörden i trakten har sedan juli månad stannat mer än 45 procent under normal nivå. Flodens trafikbyrå uppmanar pråmarna att reducera lasten för att ligga högre så att de undviker bottenkänning i den grunda farledsrännan.