Jordbruk Globalt Marknad

Kina bekräftar nya fall av afrikansk svinpest

Kina har bekräftat ett fjärde fall av afrikansk svinpest på en ort som ligger långt borta från de första svinpestfallen. Allt tyder på att svinpesten kan fortsätta att breda ut sig i Kina. Detta kan på sikt resultera i stigande priser på den globala marknaden.

Afrikansk svinpest har hittills inte påträffats i hela Sydostasien. Smittan kommer mycket olämpligt för Kinas grisnäring. I samband med handelstvisten med USA införde Kina nyligen 70-procentiga importtullar på griskött från den tidigare huvudleverantören USA.

Kina måste därför utvidga sin inhemska produktion och söker samtidigt nya leverantörer utomlands, exempelvis i EU. Kina har tidigare importerat griskött från Ryssland men importen avbröts då svinpesten började breda ut sig bland ryska grisar.

Trots riskerna med svinpest har Kina återupptagit importen från Ryssland för att ersätta bortfallet efter USA-importen. Enligt nyhetsbyråerna har Kina redan hunnit importera 240.000 ton ryskt griskött, fastän det ryska köttet är dyrare än grisköttet från USA.

Kineserna misstänker nu att svinpesten kan ha kommit in i landet med den ryska importvaran. Enligt tidskriften Science har smitta påträffats i nordöstra Kina i ett område där importerade grisprodukter kan ha passerat på vägen till större städer.

En genetisk analys tyder på att det kinesiska viruset är nära besläktat med den stam som cirkulerar i Ryssland. De långa avstånden mellan de första kinesiska svinpestfallen tyder enligt experter på att epidemin kan spridas betydligt snabbare än man tidigare har antagit.

Situationen är ytterst allvarlig, varnar epidemiologen Yang Hanchun vid Kinas jordbruksuniversitet i Beijing. Enligt Yang är det en stor utmaning att stoppa utbredningen inom den oöverskådliga kinesiska grisnäringen.

Griskött produceras överallt, i stora moderna anläggningar men också i små populationer på bakgårdar utan större kontroll. Å andra sidan har Kina en kunnig stab av veterinärer som arbetar extremt effektivt, understryker experter för Science.

På sikt kan grispriset stiga

Enligt dagens scenarier kan en svinpestepidemi i Kina till en början pressa grispriset. Man utgår ifrån att kinesiska grisbönder kan skicka sina grisar till slakt i förtid för att undvika smitta i sina anläggningar. Det snabbt ökade utbudet skulle kortfristigt sänka grispriset.

På längre sikt skulle en epidemi däremot utlösa högre grispriser. Enligt Rabobank är det sannolikt att de kinesiska konsumenterna börjar undvika inhemskt griskött. Utbudet på griskött kan också bli knappare om svinpesten breder ut sig.

Kina är globalt sett världens största grisproducent med den största konsumtionen av griskött. En situation där den kinesiska marknaden börjar lida brist på griskött skulle snabbt resultera i högre priser, också globalt.