Dsc 0814
Dikoproduktion och slutuppfödningsverksamhet är huvudnischen för den 23-årige Norrnäsbon Kim Antfolk som tar över ansvaret för familjejordbruket vid årsskiftet.
Jordbruk SLC

Kim Antfolk har siktet
inställt på en karriär som
ekologisk nötköttsproducent

Enligt planerna tar Kim Antfolk officiellt över familjejordbruket i Norrnäs och Rangsby, Närpes, vid årsskiftet. Han fortsätter därmed det värv som pappan Karl-Johan Antfolk och farbrodern Kjell Antfolk inledde för över 30 år sedan.

En solig eftermiddag i slutet av november är den 23-åriga jordbrukaren Kim Antfolk upptagen med verkstadsarbete på hemgården i Norrnäs, Närpes. Gnistor blixtrar till där han står och knegar.

– Det är mycket skogsarbete på programmet för min del i slutet av året. Skogen är något som jag planerar att satsa mycket på framöver. Nyligen har vi skaffat en processor för gallringsarbeten, berättar Kim när vi en stund senare slår oss ner vid köksbordet och dricker kaffe.

Du är mig veterligen på väg att ta över familjejordbruket officiellt snart?

– Det stämmer. Generationsväxlingen är dock en ganska krånglig process som tagit lång tid och krävt mycket pappersarbete. Ännu är inte allt klart till 100 procent. Men målet är att det ska vara verkställt vid årsskiftet.

– Det handlar om en övergång som man helst borde börja ta itu med och planera många år i förväg. Jag har funderat på ett övertagande av jordbruksverksamheten i flera år redan. Jag har också varit delaktig i det dagliga arbetet hela tiden.

– För mig har det egna yrkesvalet och jordbrukarbanan alltid varit en självklar sak. Inte minst för att jag tycker om att arbeta utomhus. Efter högstadiet studerade jag till lantbruksföretagare vid YA i Gamla Vasa och avlade examen där 2014, fortsätter Kim Antfolk.

Ekologisk produktion

Att bygga en karriär som ekologisk nötköttsproducent är ett centralt framtidsmål för Kim Antfolk som fortsätter driva den rörelse som pappan Karl-Johan Antfolk och farbrodern Kjell Antfolk etablerade 1987.

– Samtidigt kommer pappa och farbror att fortsätta hjälpa till på värdefullt vis i vardagen så länge som de har möjlighet, betonar Kim Antfolk i samma veva.

– Huvudnischen är dikoproduktion och slutuppfödningsverksamhet som fysiskt sett är belägen i grannbyn Rangsby. Den mängd som jag inledningsvis eftersträvar är ett 40-tal dikor. Det sammanlagda antalet djur är cirka 100. Just nu är antalet något lägre men jag siktar på en ökning nästa år, säger Antfolk.

– På längre sikt blir det antagligen aktuellt med en utvidgning av djurhushållningen förr eller senare. Jag har ett nybygge i tankarna, men inte någon klar tidtabell. Jag skulle främst behöva skapa nya ytor för tjurbesättningen.

– Möjligheterna att åstadkomma en tillbyggnad vid anläggningen i Rangsby är ganska små så det är tänkbart att nybygget kommer att ske i Norrnäs där jag har tillgång till en lämplig byggplats.

– Samtidigt är det förstås en opraktisk omständighet om min djurhushållning splittras mellan två byar, tillägger Antfolk.

Dsc 0830
Vid ekologisk djurhushållning är det viktigt att djuren kan vistas utomhus i högre grad än vad fallet är under konventionella förhållanden, säger Kim Antfolk som har sin anläggning i grannbyn Rangsby.

Överdrivna klimatdiskussioner

Hur ser du på de aktuella utmaningar som nötköttsbranschen tampas med?

– Till att börja med tror jag nog att kött kommer att efterfrågas också framöver. Åtminstone min egen generation kommer knappast att överge köttet helt och hållet.

I dessa tider av utdragna miljödiskussioner och diffus klimatångest brukar köttproduktion ibland klassas som ett mindre miljövänligt alternativ.

– De utsläpp som den finländska köttproduktionen gör är mycket små jämfört med utsläppsmängderna ute i världen. Jag tror inte heller att jordbruket är någon stor miljöbov generellt sett. Flygresor och andra faktorer inverkar klart mera i sammanhanget.

Kim Antfolk riktar sin nötköttproduktion till Österbottens Kött. Hur är det med lönsamhetsanspekten inom näringen allmänt sett?

– Visst är de stödmedel som man erhåller viktiga grundpelare. Enbart med köttlikvider skulle man inte klara sig ekonomiskt, säger Antfolk.

2018 ett ovanligt besvärligt foderår

Fodermässigt är den Antfolkska anläggningen självförsörjande genom odling av i huvudsak ekologisk ärthavre på både egen och arrenderad mark i Norrnäs och Rangsby. Kim Antfolk säger att ett framtida mål är att öka den uppodlade åkerarealen ytterligare.

– Det här skördeåret har dock varit det värsta på länge. Speciellt grässkörden blev usel. Något extra har man inte alls fått utan det har istället gällt att ta vara på det sista strået.

– Det nuvarande foderläget är att vi tvingas ta till lagrat foder för att jämna ut den aktuella bristen. I vår kommer vi att börja om från noll fodermässigt sett.

De nyckfulla väderförhållanden som har präglat de senaste säsongerna är givetvis en källa till oro inom jordbruksvärlden.

– Om den kommande sommaren blir lika dålig som den föregående blir vi helt enkelt tvungna att hitta nya lösningar, säger Kim Antfolk.

Ekoproduktion krävande för djurbönder

Den ekologiska nischen är något som Kim Antfolk på övertygat vis kommer att hålla fast vid i fortsättningen.

– Pappa och farbror började med den biten 1995. De var något av pionjärer i Närpestrakten på den tiden. Jag har inte hört om några fall där ekologiska odlare skulle ha växlat tillbaka till det konventionella området. Någon egentlig ekologisk boom har väl inte inträffat i Närpestrakten. Men enstaka övergångar sker ibland. Det finns många producenter som åtminstone har det här alternativet i tankarna.

– Att göra hela produktionskedjan ekologisk är överlag ett mera krävande projekt för djurbönder. Bland annat måste djuren få vistas ute i det fria i högre grad än under konventionella förhållanden.

– På det ekonomiska planet är de extra stöd man får som ekologisk producent av stor betydelse. Prisskillnaderna mellan ekologiskt och konventionellt är trots allt inte så stora. Dessutom får man nöja sig med mindre skördar när man odlar ekologiskt, poängterar Kim Antfolk.

Dsc 0810
Som mångsidig jord- och skogsbrukare åtar sig Kim Antfolk även verkstadssysslor mellan varven.