Jordbruk SLC

KIILA-rehabiliteringskurs
på svenska för
lantbruksföretagare 2022-23

Ansökningstiden för LPA:s svenskspråkiga KIILA-rehabiliteringskurs har börjat. Rehabiliteringskursen innehåller en öppenvårdsdag och tre grupperioder vid Härmä Rehab & Spa samt två-fyra individuella kontakter och kursen pågår 2022-2023. Syftet med KIILA-rehabiliteringen, som pågår 1-1,5 år, är att förbättra arbetsförmågan så att man ska kunna stanna kvar i arbetslivet.

KIILA-rehabilitering lämpar sig om du har en sjukdom eller en skada som de senaste åren väsentligt har försämrats eller de närmaste åren kan försämra din arbetsförmåga och möjligheten till inkomstförvärvande, om du behöver hjälp av sakkunniga i yrkes- och arbetshälsorelaterade frågor och med din hälsa och livshantering eller om det finns ett konstaterat och upplevt behov av stöd för att orka fortsätta arbeta.

Tidpunkterna för den svenskspråkig KIILA-kursen (kursnummer 86335) är:

1. Grupperiod (inneh. öppenvårdsdygn): 17-20.10.2022

2. Grupperiod: 13-17.3.2023

3. Grupperiod: 16-20.10.2023

Ansök till kursen via LPA genom att först ta kontakt med din arbetshälsovård eller hvc. Fyll i ansökningsblankett KU 101 (och KU200 om du har en förman) samt införskaffa ett B-läkarintyg för rehabilitering. Egen ansökan med bilagor inlämnas till FPA, PB 10, 00056 FPA, eller elektroniskt via FPA:s e-tjänst. Rehabiliteringen bekostas i sin helhet av FPA och är kostnadsfri för deltagaren.

Mera information om kursen ger Jessica Havulehto, sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa, tel. 050-5160360, jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi, samt Susann Rabb, projektarbetare Ta hand om Bonden, tel. 050-3319056, susann.rabb@mela.fi. Läs mer på https://slc.fi/kiila.