SLC

Karavanen-projektet
med bil till Ukraina framskrider

Den pågående Karavanen-insamlingen till Ukraina har en vecka kvar av insamlingstiden och pågår till och med 29.2.

Hittills (21.3) har man fått ihop 6.557 euro av målsättningen på 25.000 euro, alltså lite under en tredjedel, för att man ska kunna skicka iväg en egen bil med utrustning till Ukraina i början av april.

Insamlingen har ett Mobile Pay nummer som är 10064, ”Bilen till Ukraina-Karavanen/Sisu Ukraine”. Bankkontonumret är: Sisu Ukraine ry, FI174 600 0011 218753, och referensnumret är 01025.

Alla insamlade medel går oavkortat till Karavanen-projektet oberoende av om man får ihop hela summan på 25.000 euro eller inte.