Jordbruk Globalt

Kanadas farmare lär sig att dela problemen med andra

Kanada är ett vidsträckt land med långa avstånd mellan gårdar och människor. Många grubblar ensamma över sina problem. Kanada har en av världens högsta självmordsrater bland jordbrukare. Ett webbforum ska göra det lättare att dela på problemen.

Omkring varannan kanadensisk farmare lider av svår stress. 58 procent känner ångest och 35 procent uppger att de lider av depression. Situationen är upp till fyra gånger svårare jämfört med de flesta andra länder.

Farmare är inte vana att öppna sig och berätta om sina problem för andra. Man är rädd för att göra bort sig och betecknas som svag. Det kan sluta illa. I alltför många fall slutar det med självmord.

Tragiskt fall väcker reaktioner

Kanada hör till de länder med de flesta självmorden bland jordbrukare. Ett aktuellt fall är den unga mjölkbonden Amy Matheson som tillsammans med man och tre barn drev en mjölkgård med 180 kor i provinsen Ontario.

Utöver jobbet som mjölkproducent var Matheson en person som aktivt ställde upp för att hjälpa kolleger. Hon var omtyckt och utåtriktad, föreläste om jordbruk och bemötte kritik som riktas mot jordbruket från offentligheten.

I början av augusti tog hon sitt liv. Fallet Matheson har ytterligare aktualiserat de mentala problemen hos farmare. Matheson var tragiskt nog en drivande kraft bakom ett vidsträckt initiativ som ska hjälpa kanadensiska farmare som går med självmordstankar.

Hennes kollega Kim Keller från Saskatchewan är en av nyckelpersonerna bakom projektet Do More Agriculture Foundation, som vill gå ut och informera jordbrukare i riskzonen om utvägar då allt känns hopplöst.

I januari 2018 startade projektet på den årliga FarmTech-konferensen i Edmonton. Jordbruksteknik och nya utsädessorter är centrala samtalsämnen på konferensen men denna gång arrangerades också en paneldiskussion om den mentala hälsan.

Enorm respons bland farmarna

Keller och hennes medarbetare bad åhörare i publiken stiga upp om de kände någon som hade tagit sitt liv. Det var knappast någon som blev sittande. Folk tittade sig omkring och märkte att de inte var ensamma noterar Keller.

Paneldiskussionen lockade 400 åhörare. Responsen uppges ha varit överväldigande med stående ovationer. Efteråt kom en deltagare fram för att tacka Keller och hennes grupp. Du har räddat mitt liv. Jag ska åka hem för att prata, sade mannen.

Keller konstaterar att jordbruket traditionellt är en omgivning där hårt arbete, motståndskraft och styrka råder. Det hör till jobbet men kan också bli till en svaghet. Farmare vågar inte tala ut om sina problem i rädsla för att blotta sin svaghet.

Man visar gärna en tuff yta men en riktig farmare måste inte längre spela cowboy. Småningom börjar mentaliteten förändras. Stress, ångest, utbrändhet och känslomässig utmattning förblir ändå svåra problemområden, framhåller Keller på projektets hemsida.

Kim Keller och hennes man Matt har själva ställt den psykiska hälsan som högsta prioritet på sin gård. Den är lika viktig som alla affärsområden och påverkar hela verksamheten. Om hälsan inte stämmer, går gården inte heller bra, menar hon.

Webbsidan www.domore.ag är ett frivilligt projekt som syftar till att förbättra den mentala hälsan hos framare och ge webbservice på området. Syftet är att skapa en gemenskap på nätet som ger stöd och avdramatiserar mentala problem.

Höga siffror också i USA

I USA är situationen också mörk. Enligt studie som har genomförts av Centers for Desease Control an Prevention (CDC) skulle självmordsfrekvensen bland USA-farmare vara fem gånger högre än bland genomsnittsbefolkningen.

Nyligen har CDS ändå relativerat uppgifterna och hänvisar till möjliga statistikfel. Det har varit svårt att klassificera landsbygdsbefolkningen enligt yrke. Men det mesta tyder ändå på att självmorden är vanligast på landsbygden.

I Europa är självmord ingen ovanlighet på bondgårdar. Enligt obekräftade uppgifter sker de flesta självmorden bland bönder i Frankrike, Tyskland, Belgien men också Italien och Rumänien. Schweiz ligger också högt i statistiken.

Enligt statistikerna är det svårt att skapa en tillförlitlig bild av självmordsfrekvensen på landsbygden. Det beror på att de flesta självmorden klassificeras som olycksfall.

Finland är inget undantag. Flera hundra finländska jordbrukare går i självmordstankar, skrev tidningen Iltalehti förra hösten. I Finland kan en jordbrukare få stöd inom LPA-projektet Ta hand om bonden.

Projektets mål är att bistå producenten i ett tidigt skede med personlig terapi eller ekonomisk och juridisk vägledning innan problemen hinner torna upp sig. Jordbrukare kan också ansöka om en inköpsorder för att exempelvis finansiera en terapi.