Jordbruk Skogsbruk

Kajans fridlysning upphörde

Kajan fredades i Finland år 1993. Genom en färsk lagändring omfattas kajan åter av jaktlagen, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Eventuell jakt sker inom ramen för begränsningarna enligt jaktlagen och jaktförordningen. Målet är att med så flexibla metoder som möjligt minska skadorna som orsakas av kajor.

Kajbeståndet i Finland har ökat kraftigt på 2000-talet. I början av 2010-talet uppskattades antalet häckande par till cirka 110.000. I takt med att stammen har vuxit har även skadorna ökat.

Kajorna orsakar skördeskador, förstör ensilagebalar, häckar i skorstenar och andra fördjupningar på byggnader samt smutsar ner miljön med sin avföring där flockarna samlas. Avföringen från kajorna orsakar hygienproblem och smittorisker. Lagändringens effekter koncentreras främst till gles- och landsbygden.

Kajan, liksom även andra icke fredade fåglar, är fredad under häckningstiden. Om fredning under häckningstiden föreskrivs separat i en jaktförordning. För kajans del uppdateras förordningen före nästa häckningsperiod.