Embla 2021
Jordbruk Landsbygdsnäringar

Känner du någon som
utmärker sig inom matsektorn?

Är du expert på mat eller känner du någon som utmärker sig inom matsektorn? Nu är det dags att leta fram Finlands toppskikt för att tävla om nordisk mat! Anmälningstiden för nomineringar till den nordiska mattävlingen Embla Food Awards 2021 pågår under oktober. Nominera en vän, kollega eller förebild för den nordiska maten eller, varför inte, dig själv.

Nu är det dags att utse Finlands tävlanden i den nordiska mattävlingen Embla som nu ordnas för tredje gången. Nomineringstiden pågår fram till 31 oktober på tävlingens webbplats emblafoodaward.com. Du kan nominera dig själv eller t.ex. en vän, kollega eller förebild för den nordiska maten till den finländska uttagningen.

I den nordiska mattävlingen finns följande sju tävlingskategorier:

• Nordisk råvaruproducent

• Nordisk matentreprenör

• Nordisk mathantverkare

• Nordisk matkommunikatör

• Nordisk mat till många

• Nordisk matdestination

• Nordisk mat till barn och unga

En nationell jury utser en nominerad från varje kategori till sluttävlingen i Oslo. De som anmält sig till tävlingen utvärderas enligt kriterierna nordisk, hållbar, inspirerande, unik och ärlig. De nominerade som går vidare till finalen presenteras i mitten av december. Den norska producentorganisationen Norges Bondelag står värd för prisfesten i Oslo den 11 mars 2022.

I Embla-mattävlingen deltar Åland som ett eget område och de som anmält sig till tävlingen utvärderas av en åländsk jury.

Embla-matpriset har grundats av Nordens Bondeorganisationers Centralråd NBC och stöds av Nordiska Ministerrådet och är en del av Ny nordisk mat III-programmet. I tävlingen medverkar Island, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Åland, Färöarna och Grönland. Finland representeras i projektet av MTK och SLC. Ålands deltagande i Embla förverkligas via projektfinansiering av Ålands landskapsregeringen på uppdrag av SLC i samarbete med Ålands producentförbund.

Avsikten med den nordiska mattävlingen är att stärka den nordiska matkulturen och matidentiteten och samtidigt hedra människorna och händerna bakom maten.