Jordbruk Marknad

K-gruppen går i rätt riktning men mycket mer behövs enligt SLC

Jordbrukaren får inte lämnas ensam, är rubriken på en annons som K-gruppen har gått ut med i en kampanj för sina produkter med varumärket ”Tuottajalle kiitos”, Tack till producenten.

I annonsen, som är undertecknat av koncernchefen för K-gruppen Mikko Helander, hänvisar K-gruppen till den torra och varma sommaren som ”satt sina spår”. Slutsatsen är att ren finländsk mat inte längre är någon självklarhet.

I den anledningen fördubblar alltså K-gruppen det tillägg som kommer finländska producenter tillgodo av de produkter som säljs under varumärket “Tuottajalle kiitos”, Tack till producenten. Samtidig ökar koncernen mängden produkter som säljs under det här märket.

Tillägget är I kraft under resten av året.

Tillägget betalas ut i form av ett extra stöd till producenten. Alla de berörda produkterna hör till varumärket ”Pirkka”, ett private label-märke, som tillhör K-gruppen.

– När det gäller våra Pirkkaprodukter känner vi till ursprunget på produktionen och råvarorna på ett heltäckande sätt, så att tillägget kan riktas exakt till producenten tack vare ett genomskinligt förfaringssätt, meddelar kommunikationschef Anni Sironen vid Keskos dagligvaruhandel. För märkesvarornas del pågår ett utredningsarbete samt förhandlingar.

Några exempel på tillägg till producenten, som enligt K-gruppens information också fastställs av den finska jordbrukarorganisationen MTK är 6 cent på 1,5 liter lättmjölk, 20 cent på 400 gram grisfärs samt 60 cent för cirka 1,2 kilo yttre filé av gris.

– Det är bra att handeln tar initiativ för att gårdarnas svåra situation uppmärksammas, men om det faktiskt ska ha en ekonomisk effekt behövs helt andra insatser, säger SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback.

Han påminner om att en liknande kampanj genomfördes i Belgien för några år sedan, men det var frågan om avsevärt större summor än dem som K-gruppen nu lanserar.

– SLC har i övrigt tipsat utredningsman Reijo Karhinen om den belgiska modellen, tillägger han.

K-gruppen hänvisar till MTK i sin kampanjtext men Jonas Laxåback understryker att kampanjen inte har förankrats hos SLC.

– Det finns också en risk att dylika kampanjer leder till att konsumenterna söker sig ännu mer till varor som marknadsförs som private label, säger Jonas Laxåback vidare. När det gäller private label har producenterna ringa inflytande över pris och kvalitet på lång sikt, låt vara att det kan finnas praktiska skäl till att kampanjen för tillfället begränsar sig till sådana.