Savander Webben
Jussi Savander tar över som EU-expert på SLC:s Brysselkontor, där han kommer att jobba med andelslags- och husdjursfrågor.
Tema

Jussi Savander är ny EU-expert
på SLC:s Brysselkontor

Jussi Savander börjar som ny expert på SLC:s, MTK:s och Pellervos gemensamma Brysselkontor. Han kommer att bevaka andelslagens och husdjurssektorns intressen.

– Det är viktigt att upprätthålla kontakten mellan Finland och Bryssel, eftersom EU påverkar allt vi gör här i Finland. Jag ser fram emot att ta över intressebevakningsuppdraget!

Det framförde Jussi Savander då han besökte SLC:s kontor i Helsingfors för att diskutera sitt kommande uppdrag i Bryssel. Brysselkontoret är gemensamt för MTK, SLC och Pellervo, och Savander kommer att arbeta med husdjursproduktionsfrågor samt representera finländska andelslag inom jordbrukssektorn.

Dessutom skall han fungera som en länk mellan EU-politiken och de organisationer som representerar Brysselkontoret samt upprätthålla kommunikationen med andra aktörer inom sektorn både i Bryssel och andra europeiska länder.

– Det är viktigt att vi berättar om den finska husdjursproduktionen i EU, speciellt gällande de etiska och kvalitetsmässiga egenskaperna. Vi konkurrerar trots allt på samma marknad med produkter av högre standard.

Trots utmaningarna och den pågående strukturomvandlingen ser Savander att det är just på husdjurssidan som finska producenter har möjlighet att konkurrera med sina europeiska kolleger.

– Det är viktigt att producenter går ihop, eftersom vi via andelslag kan konkurrera på marknaden på ett effektivare sätt.

Savander kommenterade även mjölksektorns situation.

– På lång sikt har vi haft ganska stabila mjölkpriser i Finland, mjölkpriset har följt insatspriserna. Ännu är det möjligt att producera mjölk med lönsamhet i Finland, trots att investeringar är dyra och kan ta länge att betala sig tillbaka.

Savander påpekade slutligen att det viktigaste är att vi har möjlighet att producera mat i Finland och upprätthålla lönsamheten.

– Jordbruk skall vara möjligt också i det framtida Finland. Kvaliteten är vår styrka trots att konsumenterna inte alltid förstår hur goda produkter vi har i Finland just på köttsidan.

Savander tillträder sin post i november. Han är agronom till utbildningen och har tidigare jobbat som ekonomirådgivare samt med försäljning inom lantbrukssektorn.