Kabelbrott 1
Anders Abrahamsson ser inte med samma lugn som tidigare på förekomsten av jordkablar under hans åkrar. Den aktuella kabeln löper längs åkerkanten t h.
Jordbruk Livet på landet

Jordkabeln kanske inte ligger så djupt som du tror

Ibland är det bättre att inte veta. Greger Abrahamsson, 62, visste inte att han dragit av en jordkabel i söndags medan han körde alvluckrare på en åker mellan Brokärr och Mattkärr på Kimitoön. Att stiga ur och kolla är det sista man skall göra. Det kan bli det sista man gör.

– Jag märkte ingenting, det skramlar och knycker ju ändå lite då man kör med den där, säger Greger Abrahamsson.

Det var först då det började springa män i gula rockar på åkern ett par timmar senare som Greger och sonen Anders Abrahamsson uppmärksammades på vad som hade hänt. Kabelbrottet hade släckt lamporna i Brokärr och Mattkärr byar.

Det ligger uppskattningsvis fem kilometer jordkabel under de Abrahamssonska åkrarna på västra Kimitoön.

– Om du hade frågat mig för ett par dagar sedan så skulle jag ha sagt att det inte oroar mig, men nu är jag inte så säker, säger Anders Abrahamsson.

Kabelbrott 2
Då kabeln grävdes fram för reparation låg den på klart mindre än 70 centimeters djup. FOTO: Anders Abrahamsson

Det är enligt honom nämligen klart att kabeln inte var där den borde, på minst 70 centimeters djup och utom räckhåll för plogar och alvluckrare. Luckraren var inställd på 32 centimeter och dess maximala arbetsdjup är omkring 50 centimeter. Kabeln med sina 20 kilovolt låg alltså bara ett spadblad djupt i den leriga åkern.

Över berget

Förklaringen är också lätt att se – på just den platsen kommer berget upp till omkring 35 centimeter under markytan. Vid åkerkanten ett tiotal meter bort ligger den i öppen dager. Kabeln som följer åkerns kant går över den, inte runt.

– Montörerna som kom för att fixa felet (och fick strömmen påkopplad igen natten mot måndagen) var alldeles sakliga och sa att vi inte har gjort något fel, säger Anders Abrahamsson.

Men elbolaget Caruna var inte sakligt, säger han. De medgav inte sitt fel utan vidhöll att kabeln ”enligt deras åsikt” var på rätt djup.

– Det är det jag blir förbannad på. Hur många skall måsta dö innan sådant här tas på allvar? Hur hade det gått om traktorn stannat och pappa hoppat ut där?

Abrahamsson säger att han efteråt fått rådet från Caruna att man absolut inte skall stiga ut. Man är tryggare inne i traktorn.

– Och om man ändå måste ut så skall man hoppa på ett ben eller jämfota tills man är 20 meter bort, rekapitulerar Anders A och skakar misstroget på huvudet.

Omläggning var beställd

På Caruna har man sedan söndagens ordväxling kommit till en mera nyanserad syn. Driftsledare Jörgen Dahlqvist säger till LF att det enligt mätningarna verkar som om kabeln på just det stället legat på cirka 50 centimeters djup, vilket var för lite, och att man redan tidigare gett entreprenören (Eltel Networks) i uppgift att korrigera felet. Men det hade inte ännu gjorts.

– Normen är enkel, kabeln skall ligga på 70 centimeters djup eller vara mekaniskt skyddad, till exempel med betong.

Dahlqvist utesluter inte Abrahamssons uppgift om djupet, säger bara att han inte sett kabeln med egna ögon och att mätningarna visat 50 centimeter. Mätmetoden har varit mycket tillförlitlig, säger han.

En ny syn skulle göras på platsen de närmaste dagarna.

Farorna för en traktorförare är inte så stora vid ett kabelbrott, menar Dahlqvist.

– Jag känner inte till något exempel på att någon skadats till exempel då en grävmaskin drar av en kabel, och det händer ändå några gånger varje år. Det finns skyddsmekanismer som kopplar bort spänningen på några millisekunder. Den går inte via traktorn.

– Men den kan nog gå via marken. Det är säkrast att göra lika som om man t ex råkar fälla ett träd på en ledning. Man skall inte gå nära innan man vet att strömmen är bortkopplad.