Sarka Img 3977
Jordbruk Livet på landet

Jordbruksmuseet Sarkas
nya utställning belyser
artrikedomen på våra naturbeten

Finlands Jordbruksmuseum Sarkas nya utställning ”Bedårande betesmarker” öppnas 18.2. Utställningen tar oss på tur i naturbetenas värld.

Torra och friska ängar, fuktängar, hagmarker och skogsbeten är alla hotade livsmiljöer. De är också hem för hundratals växter, insekter och svampar. Bland dem finns tiotals akut hotade och sällsynta arter.

Utställningen klargör betydelsen av naturens mångfald i vår jordbruksmiljö, dessutom får vi veta mer om vem och vilka – både djur och människor – som vårdar landskapet och hur betesgången utvecklats under historiens lopp.

– Begrepp som ”vårdbiotop” och ”biologisk mångfald” får mera kött på benen. Naturligtvis är det också möjligt att kolla på småkryp, testa sina växtkunskaper och sätta sig ned på en äng där får gått betande fram, berättar utställningens amanuens Iina Wahlström.

Utställningen skådar också in i framtiden. Sarka ställde frågor om framtidsutsikterna för jordbruket, kulturlandskapet, naturbetena och naturens mångfald bl.a. till poeten Heli Laaksonen, miljö- och klimatminister Emma Kari och ungdomar i Loimaa. Dessa kan man bekanta sig med genom att titta in i de ”framtidsskåp” som ställts ut.

Utställningen har byggts upp i samarbete med ProAgria Södra Finland rf och nätverket kring naturbetesprojektet Lumolaidun. Projektet har på gårdsbasis studerat betesdriftens betydelse för naturens mångfald och utvecklar nu skötseln av vårdbiotoperna på basis av ny forskningskunskap. Också de jordbrukare som deltar i projektet ger här sin syn på framtiden.

Utställningen visas på Finlands Jordbruksmuseum Sarka i salen för specialutställningar 18.2.2022-9.1.2023.