Jordbruk EU

Jordbrukets finansiering
tryggas i EU:s budgetram

EU:s medlemsländer nådde i juli enighet om EU:s fleråriga budgetram för perioden 2021 till 2027. Parlamentet kräver ännu tilläggsförhandlingar men detta kommer knappast att påverka jordbrukets finansiering. Stats- och regeringscheferna enades...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera