J Fastighetsskattestod 23
Tema

Jordbrukets deklaration

Jordbrukets inkomster Deklarationsarbetet inleds naturligast genom att anteckna jordbrukets inkomster och utgifter på sida 1 och 2 i blankett 2. Här följer några aktuella kommentarer om vissa enskilda skattepunkter. Huvudgrupperingen följer som tidigare...
Inkomster av biförtjänster Övriga försäljningsinkomster (punkt 4) omfattar en stor del av inkomsterna från jordbrukets biförtjänster. I deklarationsanvisningarna nämner man arbetsersättningar (entreprenadinkomster) och maskinhyror, men hit kommer också många andra inkomster...
Inkomster av husdjur och växtodling I punkt 5 och 6 på sidan 1 antecknas inkomster med 14 procents mervärdesskatt. Förutom försäljningen av de regelrätta jordbruks- och trädgårdsprodukterna, antecknas även inkomster från...
Hyresinkomster I punkt 11 deklareras bland annat momsfria arrendeinkomster och hyresinkomster för jordbrukets byggnader. Hyresinkomster för på lägenheten befintliga ekonomibyggnader, bostadshus och fritidsstugor är jordbrukets inkomst. Det gäller även om de skulle...
Intäktsföring av privatbruket och korrigering av utgifter som inte hör till jordbruket Ifall utgifterna som deklarerats i punkterna 1-11 på sidan 2, innehåller poster som inte är avdragbara i jordbruket, utan...
Avskrivningar Byggnader Avskrivningarna ska deklareras på sidorna 2 och 3 i blankett 2. Varje enskild byggnads avskrivning måste räknas ut i en egen beräkning som arkiveras med det övriga bokföringsmaterialet. De enskilda byggnadernas...
Avskrivningsberäkning för ekonomibyggnader I tabellen här ovanför har avskrivningarna för de byggnader som avskrivs med maximalt 10 procent (ekonomibyggnader) beräknats för deklarationsexemplet. De sammanlagda summorna har sedan flyttats till det rätta...
Val av kapitalinkomstandelens storlek Utgångsläget är att kapitalinkomstandelen är 20 procent av den aktuella nettoförmögenheten. Om det är fördelaktigt kan man sedan göra anspråk på att kapitalinkomstandelen ska vara 10 procent...
Förvärvsinkomst att föredra Allmänt taget ska man välja kapitalinkomstandelen 0 procent (det vill säga att hela inkomsten blir förvärvsinkomst) när förvärvsinkomsterna är små. Speciellt ska man välja detta alternativ då de...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera