Riko Eklundh 1
Riko Eklundh är skådespelare vid Svenska Teatern i Helsingfors och en påhejare av det finländska jordbruket och matproduktionen. Lönsamhetsproblemen inom jordbruket och det kustnära yrkesfisket är han också medveten om.
Jordbruk SLC

”Jordbruket och matproduktionen behövs också i Finland”

Då Landsbygdens Folk fyller 75 år har vi valt att intervjua en person som aldrig syns i våra spalter. Riko Eklundh är skådespelare vid Svenska Teatern i Helsingfors. För många är han också känd från Radio Vegas program ”Eftersnack”. I höst är han aktuell som Dracula på Åbo Svenska Teater

– Visst ska jordbruket finnas här i Finland och producera mat, säger Riko Eklundh när han slår sig ner vid ett cafébord i ett vårigt Helsingfors.

Eklundh hänvisar till krissituationer som det pågående kriget i Ukraina. Lönsamhetsproblemen inom jordbruket och det kustnära yrkesfisket är han också medveten om.

– Men jag vill ändå vara ärlig med att inte heller jag kan betala hur mycket som helst för maten. Som konsument vill man få förmånlig mat. Däremot kan jag nog betala mera om det är inhemskt eller närproducerat och jag gillar all form av direktförsäljning. Jag stöder varmt tanken på att bonden så att säga får en större del av kakan, säger han.

Njuter av att se årstidsväxlingarna

Idag bor Eklundh i centrum av Helsingfors men han är uppvuxen på en bondgård i Noux i Esbo och har lantbrukare på flera håll i släkten. I fjol kom han ut med boken ”Gunvors lilla ABC” som bygger på ett original av hans mormors syster, illustratören Dorrit Björkenheim som också drev Frankböle gård i Tenala i Raseborg.

– Jag tycker om att se årstidsväxlingarna på en gård och att man sysslar med alla arbeten ute på åkrarna. Harvning, sådd och skörd till exempel.

Eklundh tror också att folk fortsättningsvis kommer att vilja bo på landsbygden i framtiden.

– Den stora förändringen, skiftet från ett jordbrukssamhälle till någonting annat, och med det den tilltagande urbaniseringen, har redan skett.

Eklundh är fritidsboende på Sandholm i södra Nagu i Åbolands skärgård och en sak som han vurmar speciellt mycket för är bybutikerna.

– De har en otroligt viktig roll på landsbygden och i skärgården men givetvis en väldigt tuff sits. Två månader ger 90 procent av omsättningen, säger han.

Coronapandemin har gått hårt åt kulturbranschen

Till vardags jobbar Riko Eklundh vid Svenska Teatern i Helsingfors där han ingår i den fasta ensemblen. Coronapandemin har varit ytterst prövande för teatervärlden och hela kulturbranschen. Men skådespelare som Eklundh, som tillhör den fasta ensemblen vid en teater, har i regel fått lön under pandemiuppehållet. Långt ifrån alla skådespelare är lika lyckligt lottade.

– En stor del av skådespelarna i Finland är frilansare. Bland de som är verksamma på svenska är andelen särskilt hög, omkring 80 procent. De har lyft inkomstrelaterat arbetslöshetsunderstöd, men efter en tid tar det slut, säger han.

Stommen i den finländska teaterscenen är de starka regionteatrarna. Det finns en teater i nästan varje större stad och det gör att teaterscenen i Finland har en utpräglat folklig anknytning.

– Det här är de facto relativt unikt, också i en nordisk jämförelse. Ofta är teaterkulturen i ett land starkt kopplad till huvudstaden, säger Eklundh som också varit ordförande för Finlands Svenska Skådespelarförbund och verksam inom Finlands Skådespelarförbund.

Han fortsätter med att understryka teaterns och scenkonstens fördelar.

– Jag hoppas att det inte blir ytterligare åtstramningar inom kulturbranschen. I slutändan, när man beaktar helheten, bidrar kulturen ändå med mera för människor och samhället än den för.

Riko Eklundh 2
Spegeln och stolen i sin loge har Riko Eklundh fått av skådespelarkollegan Göran Schauman när den senare gick i pension. Schauman hade i sin tur fått dem av sin far Runar Schauman som också var skådespelare vid teatern.

Påtagligt historieintresse

Svenska Teatern har idag en fast ensemble på 13–14 personer när den ännu i början av 1980-talet hade cirka 40 anställda skådespelare på lönelistorna. ”Svenskis” har varit Riko Eklundhs konstnärliga hemvist länge och han rör sig både vant och kunnigt i teaterhuset vid Skillnaden i Helsingfors. Det blir ganska fort uppenbart att han har ett stort historieintresse.

– Visste du att Jean Sibelius Finlandia uruppfördes här den 4 november 1899? Man samlade in pengar för arbetslösa journalister, men det hela var ju i allra högsta grad en protestaktion mot förryskningen och februarimanifestet, säger han.

Nästa spelår, från och med hösten, kommer Eklundh ändå att vara tjänstledig från sitt kära ”Svenskis” och ta sig an rollen som greve Dracula på Åbo Svenska Teaters scen.

– Åbo är som en andra hemstad för mig. Jag har spelat där förut och blir man erbjuden rollen som Dracula så är det svårt att tacka nej, avslutar han.