Helena Antti
Helena Ålgars är VD och Antti Orama värderingschef vid Jordägarnas Värderingscentral. Centralen grundades i samband med inlösningarna för de stora vattenkraftsprojekten i norra Finland för 60 år sedan, men idag har den en betydligt bredare verksamhetsbild.
SLC Tema

Jordägarnas Värderingscentral
hjälper markägarna med sitt
specialkunnande

När SLC jubilerar och fyller 75 år så fyller ett av dess dotterbolag, Jordägarnas Värderingscentral, 60 år vid årsskiftet. Centralen grundades i samband med inlösningarna för de stora vattenkraftsprojekten i norra Finland, men idag har den en betydligt bredare verksamhetsbild.

Idag jobbar Jordägarnas Värderingscentral mest med juridiska tjänster för markägarna. Nästan allt är fastighetsrelaterat, men man sköter också familjerättsliga frågor som bouppteckningar, arvsskiften, intressebevakningsfullmakter, avtalstvister och rättegångar.

– Det lönar sig alltid att kontakta oss. Våra tjänster kostar i och för sig en del, men med vår sakkunskap och erfarenhet kan vi hitta en optimal lösning för berörda parter, säger Helena Ålgars, VD för Jordägarnas värderingscentral.

Det lönar sig att ha pappren i skick, så förebygger man problem och tvister.

– Ett gott förebyggande arbete är ändå det bästa man kan göra, då slipper man oftast problem senare. Det här gäller till exempel arrendeavtal, säger hon.

Auktoriserade fastighetsvärderingar

Helena Ålgars sköter också kunduppdrag som jurist, likaså Erika Mäkinen och Timo Torppa. Antti Orama är igen värderingschef och sköter fastighetsvärderingar, likaså Matti Äijälä och Vesa Hakola. Samtliga är auktoriserade fastighetsvärderare.

Banker och många andra kräver idag uttryckligen auktoriserade värderare. De auktoriserade fastighetsvärderarna övervakas av auktoriseringsnämnden.

– Våra värderingar är opartiskt gjorda och oberoende. Men vi kan som fastighetsvärderare också fungera som ombud för markägarna gentemot andra parter och då är vi ju inte oberoende. Och de stora bolagen som är motparter har alltid professionella ombud, påpekar Antti Orama.

Vindkraftsprojekten är speciellt aktuella i Finland och för Jordägarnas Värderingscentral för tillfället. Vesa Hakola är centralens specialist inom området och har jobbat med många olika vindkraftsprojekt, i synnerhet i de österbottniska landskapen.

– Han är kunnig och har lång erfarenhet. Med vindkraftsprojekt är det inte enbart vindkraftsparken som kan förorsaka problem för markägarna, också ledningsgator till och från parken kan göra det, säger Ålgars.

Råmarksproblematik i tätortsområden

Råmarksproblematiken finns ju närmast där som samhällen växer och i Finland är det förstås speciellt aktuellt i huvudstadsregionen.

– De nyländska gårdar som ofta drabbas har aldrig köpts i spekulationssyfte och bör få full ersättning för sin mark, som det står i lagen, säger Orama.

I de här fallen är prisnivån i allmänhet för låg, men villkoren varierar ändå mellan de olika kommunerna.

– Det lönar sig att ta hjälp av experter och låta dem räkna ut kvadratmeterpriset noggrant. I flera fall har vi tack vare skäliga motiveringar lyckats få upp kvadratmeterpriset med 20-30 procent, säger Orama.

Jordägarnas Värderingscentral fakturerar sina uppdragsgivare för sina tjänster och SLC-medlemmar får i regel en rabatt på 10 procent.

Slc 75 Hosnejsning