Jessw
– Hör här; en säger att vi skall lära oss tycka om gässen och en annan vill att vi skall skrota den inhemska livsmedelsproduktionen för att spara på
miljön!
– Ingen livsmedelsproduktion? Då måste vi lära oss att tycka om gässen på rätt sätt!
Veckans Tok

Jess!