Vegan Burger 13
Brasilianska JBS tror på en framtid för nötköttsprotein. Koncernen bygger en fabrik i Spanien för framställning av odlat nötköttsprotein för köttlöst kött. ARKIVFOTO
Jordbruk Globalt

JBS bygger spansk fabrik
för odling av köttlöst kött

Världens största livsmedelskoncern, brasilianska JBS, bygger en storskalig anläggning för framställning av odlat nötköttsprotein i spanska San Sebastián. Investeringen är värd 37,6 miljoner euro. Produktionen ska starta i medlet av nästa år.

JBS är majoritetsägare i det spanska företaget BioTech Foods, som officiellt ska driva anläggningen. BioTech är europeisk marknadsledare inom sektorn för odlat protein i Europa med en marknadsandel av 53 procent.

Investeringen betecknas som en milstolpe för branschen, eftersom anläggningen årligen kommer att producera mer än 1.000 ton odlat protein per år. På medellång sikt ska årliga produktionen höjas till mer än 4.000 ton.

Investeringen ska bidra till att ytterligare utveckla JBS-koncernens produktportfölj. Förhoppningen är att odlat protein ska möta den väntade globala efterfrågeökningen på 135 procent fram till 2050.

Innovativa proteinprodukter

Enligt JBS strävar koncernen i egenskap av världsledande producent av protein till en spetsposition på ett område där livsmedel och teknik sammanfaller. Den nya anläggningen i Spanien ska bidra till segmentets utveckling och surfa på vågen av innovation.

Navet i San Sebastián ska enligt BioTech göra det möjligt att erbjuda innovativa odlade proteinprodukter som möter efterfrågan på hälsosamma, välsmakande och hållbara livsmedel, framhåller den ansvariga chefen Eduardo Noronha vid JBS USA.

Produktionsanläggningen ska byggas på en 20.000 kvadratmeter stor tomt, vilket tillåter en framtida expansion som gör det möjligt för företaget att anpassa produktionen till en ständigt föränderlig marknad.

Företaget har redan identifierat motsvarande nyckelmarknader i Australien, Brasilien, Japan, Singapore och USA. Enligt JBS är anläggningen hypermodern med patenterade bioreaktorer och spjutspetsteknologi.

Projektet i Spanien ska kompletteras med ett modernt centrum för forskning och utveckling i Brasilien. Investeringen är värd 55 miljoner euro och lanseras under namnet JNS Biotech Innovation Center.

Väcker intresse men också skepsis

Intresset för den konstgjorda köttersättningen har långsamt börjat öka sedan de första produkterna började lanseras på marknaden. Konsumenterna reagerar med en blandning av misstro och nyfikenhet.

Enligt en tysk rapport förutsätter odlingen av laboratoriekött synnerligen komplicerade tekniska procedurer, som bygger på levande stamceller från djur. Forskare betecknar det som mycket komplicerat att reproducera smak och konsistens.

Cellerna tas från djurets muskelvävnad med hjälp av biopsi, varefter de fortsätter att dela sig och förökar sig i kulturen. En muskelvävnad utvecklas med en fibrös textur, mycket lik den hos det naturliga djuret.

Materialet förökas i en bioreaktor. Därefter blandas cellerna med diverse andra vävnadstyper som till exempel fett för att ge smak. För att imitera köttets smak och färg kan massan exempelvis tillsättas panermjöl, rödbeta, saffran och ägg.

De tyska forskarna ifrågasätter möjligheterna att framställa klimat- och miljömässigt uthålliga livsmedel på basen av cellkulturer i ett laboratorium. Än så länge saknas tillförlitliga forskningsresultat på området.