Algskador 2 Webben
Bakom Torolf Finnbäck till vänster och Jan Stjernberg har älgarna tagit för sig under tidigare år. I bakgrunden Jan Stjernbergs eget bestånd, som börjar vara klart för en energiavverkning.
Tema

Jan kämpar tappert
mot älgskador i skogen

Det ser ut som om de skador älgarna förorsakar i skogen ganska långt är lokala. Jan Stjernbergs och hans grannars skogar på Vessölandet i Borgå är i så fall exempel...
Trivs på bestämda områden Älgen ser ut att trivas på bestämda områden i synnerhet med mycket plant- eller ungskog. Den håller sig i alla fall gärna undangömd under den tid som...
Att göra en insats ger utdelning Det finns en tydlig skillnad på Jans tallbestånd och ett annat bestånd i närheten. Fastän älgen ställvis har gått åt tallarna och han en gång...
Problemen är ofta lokala Enligt revirinstruktör Torolf Finnbäck visar det här på att problemen med älgarna ofta är lokala. – De återkommer i allmänhet år efter år, säger han. I det sammanhanget vill...
Försiktigare med röjning Jan Stjernberg har hunnit utföra en slyröjning i det drygt tjugoåriga beståndet. Sedan har han valt att vänta med följande åtgärd tills träden nått en storlek där älgen...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera