5696669325 B291480Eb6 O
Naturparken i Nebrodi är vacker, men bergskedjan på den norra delen av Sicilien är värdelös som jordbruksmark. FOTO: arturo61
Jordbruk EU

Italienska maffian kapade
5,5 miljoner euro i CAP-stöd

En omfattande rättsprocess om bedrägerier och missbruk av CAP-stöd har avslutats i Italien. Av ursprungligen 101 misstänkta personer har 91 personer dömts till sammanlagt 660 års frihetsstraff. Värdet av skadorna beräknas till 5,5 miljoner euro.

Förutom bedrägerier har de dömda personerna anklagats för utpressning och handel med narkotika. Den lokala naturparkens nya chef Giuseppe Antoci rullade upp affären och bidrog på ett avgörande sätt till att de skyldiga dömdes kännbara straff i en domstol.

Det handlar om landets hittills mest omfattande rättsprocess mot sicilianska Cosa Nostra. De anklagade ställdes till svars för bedrägerier, utpressning, förfalskning av urkund, grundande av fiktiva företag, försnillning av EU-stöd och narkotikabrott.

Domstolen i den sicilianska staden Patti betecknar processen ”Mafia del Pascoli”, ungefär ”Ängarnas maffia”, som en av de största bedrägerierna hittills. Under flera års tid kasserade förbrytarna in nationella jordbruksstöd och EU:s CAP-stöd i stor stil.

Odlingar på impediment

De två huvudanklagade personerna bakom bedrägerierna dömdes till 30 års fängelse, respektive 23 år och sex månader. Det tog domaren Ugo Scavuzzo och hans bisittare mer än en timme att läsa upp domslutet.

För ändamålet använde maffian en naturpark i Nebrodi, som är en bergskedja på den norra delen av Sicilien, nära Messina. Enligt utredningarna hade banden använt sig av gamla beprövade metoder.

Värdelösa områden med impediment deklarerades som åker- och betesmark, fastän området i verkligheten inte var användbart för jordbruk. Arrendetagarna på de fiktiva åkrarna tyranniserades och tvingades att agera som bulvaner.

Husbyggnader och stall sattes i brand, boskap dödades. De båda maffiaklanerna hade bekämpat varandra under årtionden men kom senare överens om gemensam sak. De skulle köpa upp jordbruksland per skenavtal.

För de aktuella arealerna ansöktes EU-stöd med förfalskade dokument, vilket också beviljades. För detta ändamål engagerades talrika representanter för myndigheter och lokala politiker, som därmed deltog i affärerna.

Giuseppe Antoci
Den lokala naturparkens nya chef Giuseppe Antoci bidrog till att sätta maffian på plats. FOTO: Wikimedia/Qwan

Ny parkchef satte stopp

Bedrägerierna fungerade utmärkt ända tills en ny chef utsågs för ifrågavarande naturpark. Den nya chefen Giuseppe Antoci fattade snart galoppen och insåg vilka grupper som styrde och ställde i regionen. Antoci satte sig på tvären för maffian.

År 2015 utarbetade Antoci ett nytt protokoll för anbudsförfarandet. Nytt var att också arrendatorer måste lägga fram så kallade Anti-Maffia-certifikat. De nya föreskrifterna utvidgades till Sicilien i sin helhet. Sedan 2017 gäller reglerna hela Italien.

Enligt protokollen försökte maffiabossarna skrämma Antoci genom hot om attentat. Cosa Nostra försökte enligt protokollen i ett skede också genomföra ett attentat mot Antoci, men han undkom oskadd i sin bepansrade bil. Han beledsagas ständigt av livvakter.

Borgmästaren i en av de aktuella regionerna har dömts till frihetsstraff. Egendom till ett sammanlagt värde av omkring fyra miljoner euro har beslagtagits från de inblandad, däribland också 17 företag.

Giuseppe Antoci konstaterade efter rättsprocessen att Italien äntligen har skipat rättvisa. Vi har gjort vad man måste göra. Vi har entydigt visat att EU-pengar är till för anständiga personer och inte för maffian, sammanfattade Antoci.