Jordbruk EU

Italiens nya agrarminister
ska främja matproduktionen

Italien har fått en ny regering som vill återuppliva landets forna rykte som livsmedelsnation nummer ett. Den konservativa regeringen kring premiärminister Giorgia Meloni vill främja landets suveränitet på området för livsmedel.

Regeringen ska bland annat häva begränsningen av träda med en strategisk odlingsplan som omfattar en miljon hektar åkermark. De 200.000 hektar träda som planerats av EU räcker inte för Italien, säger den nya jordbruksministern Francesco Lollobrigida.

Ministern kritiserar EU:s livsmedelsmärkning, som indikerar livsmedlens socker- och fetthalt med rött, gult och grönt. Sådana metoder begränsar enbart konsumtionen till nackdel för Italiens livsmedelsindustri, beklagar Lollobrigida.

Parallellt vill den nya regeringen bekämpa den utbredda förfalskningen av italienska livsmedelsprodukter, som innebär att Italiens matproduktion förlorar flera miljarder euro varje år.

Jordbruket är viktig en pelare för den italienska nationen. Vårt mål är att skydda jordbruket mot angrepp genom att skydda leveranskedjan och landsbygdskulturen, säger Lollobrigida, som råkar vara gift med Melonis syster.

Den nya högerregeringen ska satsa på forskning och skydd av biologisk mångfald och främja samordning med de europeiska institutionerna. Vi behöver en reform av den europeiska jordbrukspolitiken, kräver den nya jordbruksministern.

Den italienska livsmedelspolitiken syftar enligt regeringen till begränsa Europas beroende av resten av världen inom matförsörjningen. Samtidigt ska klyftan mellan produktionskostnader och livsmedlens försäljningspris reduceras.

Under de senaste tio åren har mer än 26.000 djurgårdar lagts ner i Italien, beklagar ministern. Det är hälften av alla boskapsgårdar i landet. Vissa bönder har avbrutit sådden, trots att det är ont om vete och majs, eftersom kostnaderna inte är överkomliga.

Enligt Lollobrigida ska vattenresurserna på landsbygden förbättras. Nya vattenreservoarer ska byggas. Parallellt ska ledningsnätet moderniseras och byggas ut, till fördel för befolkningen på den italienska landsbygden.