Lpx 00109490
Irländska politiker föreslår slakt av upp till 200.000 kor för klimatets skull. Landets bönder är upprörda. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU

Irland planerar slakt av
200.000 kor för klimatet

Enligt ett internt dokument inom det irländska jordbruksministeriet planerar landets regering en årlig slakt av upp till 65.000 am- och dikor under de följande tre åren. Åtgärden ska möta EU-kraven på ett stärkt klimatskydd. Bönderna skulle erhålla kompensation.

Planerna har väckt enorm uppståndelse inom det irländska jordbruket. Den gröna ön Irland har sedan långa tider kännetecknats av en blomstrande mejeri- och köttproduktion, som plötsligt betecknas som en fara för klimatet.

Den irländska pressen med The Telegraph i spetsen citerar ett internt dokument från jordbruksministeriet, som föreslår att Irland på längre sikt borde avveckla tio procent av sin boskap för att nå de självpåtagna målen för klimatskyddet.

Korna stöter upp metangasen via sin matsmältning då de idisslar. Tio procent av den irländska boskapen skulle motsvara ungefär 740.000 djur. I ett första skede föreslås att omkring 65.000 irländska am- och dikor ska slaktas årligen under en treårsperiod.

Fram till 2030 måste den irländska jordbrukssektorn minska utsläppen med 25 procent. För att uppnå detta, måste antalet mjölkkor minska med 10 procent, motsvarande omkring 740.000 kor.

Program för äldre producenter

Enligt ministeriets planer skulle uppfödarna kompenseras med omkring 3.000 euro per slaktat djur. Enligt kalkylerna kan masslakterna kosta regeringen omkring 600 miljoner euro under tre år, uppger jordbruksminister Charlie McConalgue.

Programmet är avsett att lanseras under namnet ”Exit” och ska i första hand vara riktat till äldre producenter som närmar sig pensionsåldern. På landsbygden har initiativet väckt en enorm uppståndelse.

Då planerna i förtid kom ut i offentligheten var förargelsen stor. Den irländska regeringen bemödade sig snart om att tona ned kritiken och återställa lugnet. Det handlar enligt uppgift bara om ett alternativt förslag. Konkreta planer är inte aktuella.

På landsbygden har initiativen väckt desto mer motstånd. Oppositionspolitiker förutspår att premiärminister Leo Varadkars regering kommer att förlora det mesta av sin popularitet på landsbygden om avlivningsplanerna förverkligas.

Regeringen styrs av en koalition som består av Leo Varadkars borgerliga Fine Gael-parti, tillsammans med det liberalkonservativa partiet Fianna Fáil och de gröna. Initiativet har nu bokstavligen hamnat i blåsväder på den gröna ön.

Ledande oppositionspolitiker har betecknat initiativet som ett avskyvärt angrepp mot Irlands landsbygd och en komplott som siktar på att förstöra Irlands starka och framgångsrika jordbruk.

Risken ökar för utlokalisering

Producentordföranden Tim Cullinan från Irish Farmers´ Union varnar för risken att begränsningar för produktionen helt enkelt leder till en utlokalisering av Irlands kött- och mjölkproduktion till andra länder.

Planerna förmedlar intrycket att regeringen arbetar bakom kulisserna för att undergräva Irlands mejeri- och boskapssektor, säger Cullinan I stället för att uppmuntra bönderna att lämna sina jobb, borde regeringen jämna vägen för nästa generation jordbrukare.

Producentorganisationen Irish Creamery Milk Suppliers Association uppmanar regeringen till åtgärder som skulle bygga på frivilliga slaktprogram. Enligt mjölkproducenternas ordförande Pat McCormack är det frustrerande att mejerisektorn hamnar vid skampålen.

Enligt McCormack är de irländska boskapsbesättningarna inte större än de var för 25 eller 30 år sedan. CO2-utsläppen från flyget och trafiken har däremot ökat i betydligt starkare utsträckning.

Enligt experter förorsakar den irländska produktionen av mjölk och kött betydligt mindre klimatskadliga utsläpp än motsvarande utsläpp från andra länder. Det beror på att irländska kor går på bete, vilket också skonar landskapet.