314411855 430657175905348 7608980764910616077 N
Uppvärmningen är ett faktum och det ställer nya krav på det globala jordbruket, fastställer FN:s klimatpanel. FOTO: IPCC
Jordbruk Globalt

IPCC-rapporten varnar
bönder för extrem torka

FN:s klimatpanel IPCC publicerade denna vecka sin slutrapport. Enligt experterna blir det svårare för mänskligheten att bromsa uppvärmningen. Detta ställer nya krav på jordbruket, som måste kämpa häftigare än tidigare mot hetta och torka.

Uppvärmningen ligger så att säga redan i luften. I medlet av mars uppmättes ovanligt höga temperaturer i Spanien, Frankrike och Italien. I den spanska regionen Valencia nådde kvicksilvret 30,8 grader, eller 0,6 grader över det tidigare rekordvärdet.

Helt generellt blir klimatet från år till år allt hetare och torrare i Spanien. En kvävande hetta plågar numera befolkningen nästan hela sommarhalvåret. Nya rekord noteras också i Frankrike, Italien och andra sydeuropeiska länder.

IPCC-rapporten kräver snabba och effektiva åtgärder för att stävja uppvärmningen. Å andra sidan pekar experterna också på nya chanser, då effektiva och rättvisa klimatåtgärder uppstår i samband med det tilltagande klimatskyddet.

Klimatet tar stryk

För att begränsa temperaturökningen till 1,5 eller maximalt 2 grader Celsius borde utsläppen av växthusgaser minskas drastiskt inom alla sektorer inom detta decennium, annars kan gränsen överskridas.

De beslut som fattas under det pågående decenniet kommer att påverka klimatet under kommande årtusenden. Enligt FN går världen mot en temperaturhöjning på upp till 2,6 grader, även med de åtaganden som hittills har gjorts för att spara växthusgaser.

Fram till år 2100 kan den globala uppvärmningen till och med stiga med 2,8 grader, enligt de modeller som forskarna bollar med. Detta borde så gott det går förebyggas med grön teknologi, som numera utvecklas i snabb takt på olika håll i världen.

Jordbruket hör till de sektorer som tar mest stryk då klimatet blir hetare. Enligt IPCC-rapporten måste jordbruket och odlingsgrödorna anpassas till hetta, torka och förändrade produktionsbetingelser i största allmänhet.

Jordbruket är i nyckelställning, fastslår experterna. Det gäller att finna knep för att kunna bedriva jordbruk på ett lämpligt sätt. Detta förutsätter samtidigt en hållbar intensifiering. Författarna ser en potential i förbättrade sorter och ett hållbart jordbruk.

Härdiga grödor med gensaxen

Den globala uppvärmningen har framförts som ett argument för den gröna gentekniken. Med hjälp av gensaxen går det att skynda på förädlingen av grödor med egenskaper som gör dem tåliga mot ett bistert klimat.

IPCC har i en tidigare specialrapport ”Climate Change on Climate Land Systems” hänvisat till vikten av biotekniska processer, så som gensaxen Crispr/Cas. Tekniken gör det möjligt att snabbare förädla växter som klarar värme- och torkstress samt angrepp av skadedjur.

Vattensparande teknik är också erforderlig i ett torrt och dammigt klimat. Enligt forskarna behövs omfattande och snabba förändringar inom livsmedelssystemen. Naturliga åtgärder har också stor potential.

Skogsplanteringar, bevarande av kolrika marker som hedar, våtmarker eller skogar eller återplantering av skog i tropiska områden noteras som som nödvändiga åtgärder. Hållbara produkter av trä borde ersätta produkter som förorsakar stora utsläpp.

Om luftkvaliteten kan förbättras genom energiproduktion med låga koldioxidutsläpp, har detta också en positiv effekt på människors hälsa, skriver IPCC. Läget är allvarligt men det är ännu inte försent, lyder panelens konklusion.