Kalk 2 A
Förhållandena för kalkspridning med mycket snö och tjäle i marken är synnerligen goda. Här sprider Asplunds Entreprenad Ab kalk på ett skifte i Österhankmo i Korsholm. Att ha rätt pH i marken är väldigt viktigt.
Tema

Intresset för kalkning
har minskat litet

Spridningen av kalk har inletts i Österbotten. Maskinentreprenören Jan Asplund och brodern Johan arbetar nu på högvarv när det fortfarande finns tjäle och snö. Att ha tillräckligt högt pH är...
Kalkningen minskade i fjol I slutet av februari ordnade ProAgria Lantbrukssällskapet en informationskväll om kalkning i Lappfjärd. På plats var Mika Erkkilä, representant för Nordkalk, som också ser att intresset för...
Slå ut kostnaderna Erkkilä är inne på samma linje. Han får ofta höra att kalkning är dyrt, men slår man ut kostnaden på flera år handlar det inte om stora summor...
Förteckningen säger inte allt Erkkilä betonar också vikten av att studera specifikationerna för en kalkprodukt. Faktorer som neutraliseringsförmåga, snabbverkande neutraliseringsförmåga, magnesiumhalt och produktens finfördelning, ger en fingervisning, men säger inte allt...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera