Jordbruk Opinion

Insändaren:
Vart är det finländska
jordbruket på väg?

Jordbrukets lönsamhet blir allt sämre. Den har varit dålig redan länge och det visar också statistiska uppgifter om jordbrukarens timlön från Naturresursinstitutet Luke.

Sista spiken i kistan för lönsamheten är det att produktionsinsatserna blivit rejält dyrare under det senaste halvåret, en kostnadsökning som vi ännu inte sett slutet på. Vi spannmålsodlare lider av de förhöjda priserna på diesel, el och förstås konstgödsel.

Men husdjursbönderna har också stora problem med lönsamheten. För att klara sig måste gårdarna bli större och, speciellt då det gäller husdjur, göra miljoninvesteringar.

Många jordbrukare skuldsätter sig alltför mycket, både den ekonomiska och den psykiska bördan blir stor. En hel del jordbrukare har i dag problem med att orka med vardagen och arbetet. Utbrändhet och depression är följder av det här och tyvärr en del av verkligheten i vår bransch just nu.

Det känns hopplöst och helt enkelt fel att den här utvecklingen tillåts fortsätta. Finland har tidigare varit ett land där vi prioriterat inhemska, rena och trygga livsmedel. Varför gör vi inte det längre? I stället importeras utländska livsmedel till vårt land och köps in med skattepengar till offentliga kök i till exempel skolor, sjukhus och vårdhem.

En del personer verkar helt ha glömt bort varifrån människan kommer och hur vi tagit oss hit. Människan har under århundradena överlevt först tack vare jakt och fiske, och senare tack vare odlandet och jordbruket. Det är där vårt ursprung finns och de här näringarna har sett till att människan överlevt och kunnat utveckla sig under historiens gång.

Den pågående utvecklingen sker i allra högsta grad också på bekostnad av jordbrukarnas yrkesstolthet. Tidigare var jordbrukarna stolta över sitt yrke och många är det säkert än i dag, men på grund av den dåliga lönsamheten har många en allt mer splittrad yrkesroll. Man jobbar deltid med än det ena och än det andra och ingenting har man tid och möjlighet att satsa ordentligt på, allra minst på jordbruket.

Dagens arealbaserade stödsystem inte bara möjliggör utan främjar utvecklingen som jag beskriver. Vart är det finländska jordbruket på väg?

Tore Blomqvist
Jordbrukare
Lovisa