Opinion

Insändaren:
Landsbygden behöver
nya politiker

År 2020 bodde cirka 73 procent av finländarna i städer, medan prognoserna visar att år 2050 kommer 77-83 procent av vår befolkning att bo i städer. Utvecklingen för vårt land överensstämmer med de megatrender som råder globalt.

Utvecklingen innebär samtidigt att allt färre känner till livsvillkoren på landsbygden och det kretslopp som förser oss med mat, virke och energi. Vi behöver aktivt arbeta för att klyftan mellan stad och landsbygd inte skall växa sig större.

Som ett litet bidrag till det arbetet lämnade jag in en motion i Pedersöre 2019 där Pedersöre kommun uppmanas bjuda in stadsfullmäktige från Helsingfors för att visa hur matproduktionen går till och för att lyssna till deras tankar kring livsmedelsproduktion. Bakgrunden till mitt initiativ var de grönas, Atte Harjannes motion, om att halvera kött- och mjölkkonsumtionen i Helsingforsstads bespisning.

Tyvärr kom pandemin emellan, men förhoppningsvis kan vi snart bjuda in medlemmar från alla partier i Helsingfors stadsfullmäktige för att bekanta sig med jordbruksnäringarna.

För att överbrygga klyftan som riskerar växa mellan stad och landsbygd ser jag det som oerhört viktigt att vi som bor på landsbygden ger de urbana beslutsfattarna inblick i våra livsvillkor och att vi kan förklara vikten av en hög självförsörjningsgrad.

Vi behöver upplysa politiker som inte har kännedom om landsbygden i frågor om vad som är möjligt att odla på våra åkrar och varför produktionen ser ut som den gör i Finland.

När landsbygden avfolkas innebär det även att intresset att föra vår talan minskar hos beslutsfattarna. Detta har vi tyvärr märkt av under innevarande regeringsperiod. Beslut som inte tilltalar den breda allmänheten tas inte av politikerna, inte ens av dem som borde föra vår talan. Av rädsla för det egna skinnet har de svikit sina väljare.

Därför behöver vi partier och politiker som vågar sticka ut och stå för sin åsikt även när det inte blåser medvind.

David Pettersson
Kandidat i riksdagsvalet
Kristdemokraterna i Finland