Opinion

Insändaren:
Kommunerna kan göra mycket för
att minska koldioxidutsläppen

I LF den 12 februari tycker Jan-Ove Nyman att luftföroreningar är större hot än klimatutsläpp och att klimatutsläpp inte är något som behöver debatteras eller skötas i kommunerna. Jag är av annan åsikt.

Att våra utsläpp bara är en promille enligt Nyman beror på att vi utgör en så liten del av världens befolkning. Per kapita så hör vi faktiskt till värstingarna genom vår stora konsumtion.

Dessutom har vi tillsammans med övriga västländer gjort det under lång tid så vi är också moraliskt skyldiga att vara föregångare när det gäller att minska koldioxidutsläppen.

Eftersom det är i kommunerna som mycket bestäms via planering hur infrastrukturen och boendet utformas, så även upphandling av mat m.m. Så är det av största vikt att klimatet beaktas. Kommunerna är även stora byggherrar och byggande och boende är den överlägset största koldioxidutsläppskällan, med mera trä i byggandet kan vi dessutom lagra en del kol.

För att få bukt med luftföroreningar är det också av största vikt att vi får ett slut på användningen av fossila bränslen. Om vi lyckas minska på energianvändningen och radikalt ökar användningen av sol, vind och geoenergi så slår vi med andra ord två flugor i en smäll.

Det ena behöver inte utesluta det andra och det är absolut viktigt att båda behandlas i kommunalpolitiken.

Lycka till ni som blir folkvalda!

Bengt Norrback