Opinion

Insändaren:
Grön omställning ur
ett Österbottenperspektiv

Finländarna är smarta och ser enligt en färsk undersökning den gröna omställningen som en möjlighet att stärka Finlands konkurrenskraft. Jag håller helt och hållet med. Politiken ska uttryckligen fokusera på tillväxt.

Då det kommer till våra gröna näringar görs de bästa klimatinsatserna då vi med så få insatser som möjligt kan producera så mycket livsmedel, biomassa och virke som möjligt.

Det kräver smarta växtval på åkrarna, aktiv skötsel i skogen och framförallt lönsamhet – någon som betalar för det som produceras. Producerar man i huvudsak biodiversitet behöver någon också betala för det.

Ser man på den österbottniska storindustrin handlar den gröna omställningen mer om att ta fram värdefulla produkter som globalt minskar utsläpp och lokalt ger sysselsättning och exportintäkter. Det industrin behöver är tillgång på kompetent arbetskraft och tillräckligt utbud av högklassig kommunal service och infrastruktur. Kring dom här bitarna har vi mycket ogjort och frågorna är både lokala och nationella.

I riksdagen vill jag driva politik som möjliggör grön tillväxt på alla plan. Det måste vara lönsamt att producera grönt och framförallt ska besluten som tas vara ekonomiskt hållbara på både kort och lång sikt. Beslut som tas får inte vara begränsande.

Det finns flera näringslivsfrågor som vi har goda skäl att ta tag i så fort som möjligt t.ex. förkorta behandlingstiderna kring MKB-processer, slopa behovsprövningen för utländsk arbetskraft, minska flitfällor och hålla tillbaka med ny byråkrati.

Finländarna är som konstaterat smarta och veckans nyheter om grön tillväxt och stärkt konkurrenskraft inger hopp om framtiden. Nu gäller det bara att politiken ser både storindustri, småföretag och de gröna landsbygdsföretagen.

Christoffer Ingo
Riksdagsvalskandidat, SFP i Österbotten