Opinion

Insändaren:
EU-valet har betydelse
för jord- och skogsbruket
– låt oss använda vår röst!

EU-valet är viktigt eftersom det i EU fattas beslut om många frågor som är av betydelse för jordbrukets framtid i Finland. I valet fokuseras det på att stärka Europas konkurrenskraft, ekonomi och säkerhet. Inom dessa prioriteringar står jord- och skogsbruket i centrum, eftersom ett starkt finländskt jord- och skogsbruk utgör ryggraden för säkerheten och välfärden.

Trots jordbrukets livsviktiga roll slås jordbruksföretagarna från alla håll och lönsamheten har varit på prov länge. Bönderna har en oändlig lista över saker att övervaka och hantera från EU-nivå till lokal nivå. Jordbruket står också inför tryck både från EU och hemlandet gällande klimatförändringar, biologisk mångfald, vattenskydd osv., vilka måste samordnas och balanseras.

Finland har mycket att förbättra i sitt EU-påverkansarbete inom jordbruksfrågor. Finland bör aktivare påverka EU:s politik inifrån. Vi måste ha en jordbruksexpert på plats som erbjuder lösningar och ser till att finländska lösningar blir hela EU:s lösningar.

På kandidatlistan framträder tydligt Samlingspartiets kandidat, MTK:s spannmålsombudsman Max Schulman. Den aktiva jord- och skogsbruksföretagaren har lång erfarenhet av EU:s beslutsfattande och är brett respekterad bland olika parlamentsgruppers jordbruksrepresentanter. Schulman känner också till de lagstiftningspaket som är under beredning och som kommer att påverka den finländska jordbruksproduktionen.

Det finns också förbättringsbehov hos oss väljare. I det föregående EU-valet var finländarnas röstningsprocent låg. Förhoppningsvis använder vi bönder vår rösträtt mer aktivt denna gång i det för jord- och skogsbruket viktiga valet.

Det bästa sättet att bevaka våra intressen är att koncentrera rösterna på en jord- och skogsbruksexpert, eftersom ingen annan främjar de finländska böndernas intressen bättre än bonden själv.

Karl Åberg (Ingå)
Gustav Hilden (Ingå)
Kim Forsman (Ingå)
Wilhelm Rosenlew (Sagu)
Gustav Rehnberg (Sjundeå)
Christian Stjernvall (Mäntsälä)
Kalle Vuori (Mäntsälä)
Michael Hornborg (Lojo)