Nyyylund10
I samband med revideringsprocessen har SLC förespråkat en förhöjning enligt svensk modell, det vill säga med 25 procent vid tvångsinlösning. Justitieministeriet har nu gett ett förslag om 15 procent. Se över de egna kommunernas praxis i de här frågorna, säger SLC-ordförande Mats Nylund. FOTO: Christoffer Thomasfolk
Jordbruk Skogsbruk SLC

Inlösningslagens revidering:
Markägarna uppmanas
att följa upp den egna
kommunens agerande

Markägarna har länge väntat på en uppdatering av inlösningslagen, den nuvarande är från 1977. Markägarna har reagerat starkt på att med nuvarande lag har inlösning skett utan att grundlagens krav om full ersättning uppfylls.

Det har alltså framkommit att grundlagens 15 paragraf om full ersättning inte i alla specifika fall uppfylls.

Rättspraxis hindrar inte att markägare överkompenseras vid tvångsinlösning, men grundlagens 15 paragraf förutsätter att de alltid får full ersättning. I dag finns det ingen automatisk förhöjning vid tvångsinlösning i Finland.

I samband med denna revideringsprocess har ändå SLC förespråkat en sådan förhöjning enligt svensk modell, det vill säga med 25 procent vid tvångsinlösning. Justitieministeriet har nu gett ett förslag om 15 procent.

Många motsätter sig ändå en förhöjning

Bland annat landskapsförbund, städer, kommuner, Kommunförbundet och Miljöministeriet motsätter sig en förhöjning helt och hållet.

Mats Nylund, styrelseordförande för SLC, är upprörd.

– Var är deras respekt för grundlagen? Det kan inte vara så att kommunernas ekonomiskt utsatta situation och Miljöministeriets eventuella budgetnedskärningar ska få leda till att man tvångsinlöser mark till underpris, säger han.

Nylund har ett konkret råd till SLC:s medlemmar.

– Se över de egna kommunernas praxis i de här frågorna. Vänd er till de egna beslutsfattarna. För mig speglar de här utlåtandena en snäv tjänstemannasyn, så tolkar jag det, säger han.