Lador Sommar Norra Osterbotten Mw
I Finland ökade priset för jordbruksmark med en procent, medan den genomsnittliga prisökningen för jordbruksmark i Europa var sju procent år 2022. FOTO: SLC/Mia Wikström
Jordbruk EU

Inköpspriserna för jordbruksmark
fortsatte att stiga 2022

År 2022 gjordes färre köp av jordbruksmark jämfört med året innan, både mätt i antal och i hektar, framgår det av Naturresursinstitutets statistik över inköpspriser för jordbruksmark. Inköpspriserna för jordbruksmark ökade med i genomsnitt en procent från år 2021 till 2022, vilket är en mycket låg ökningsprocent på europeisk nivå.

Priserna för jordbruksmark ökade i hela Finland, med undantag av södra Finland.

De regionala skillnaderna i priserna för åkermark är stora. När man i norra och östra Finland år 2022 i genomsnitt betalade 6.488 euro per hektar, betalade man för jordbruksmark i västra Finland 10.504 euro per hektar.

Dock finns det skillnader mellan olika områden vad gäller jordbruksmarkens kvalitet, vilket delvis förklarar prisskillnaden. En annan viktig faktor i fastställandet av priset för jordbruksmark är den regionala efterfrågan.

– Drygt 4.100 hektar jordbruksmark bytte ägare under år 2022, vilket är cirka 0,2 procent av Finlands åkerareal. Knappt 540 köp av jordbruksmark gjordes. Jämfört med året innan minskade både antalet köp av jordbruksmark och antalet totala sålda hektar, konstaterar Anu Koivisto, överaktuarie vid Naturresursinstitutet.

Priset ligger på europeisk genomsnittsnivå

Med hänsyn till Europa är priserna för finländsk jordbruksmark på genomsnittsnivå.

År 2001 var jordbruksmarken dyrast i Nederländerna, cirka 77.600 euro per hektar, och billigast i Kroatien, cirka 3.700 euro per hektar. Handelspriset för jordbruksmark i Finland år 2021 var 9.009 euro per hektar.

För några länder saknas uppgifterna för år 2022 fortfarande i Eurostats statistik.

– Priset för jordbruksmark ökade från år 2021 till 2022 i nästan alla europeiska länder. I Finland ökade priset för jordbruksmark med en procent, medan den genomsnittliga prisökningen för jordbruksmark i Europa var sju procent år 2022, berättar Koivisto.