Skogs7 Feb23 Ct
Det hölls också en politisk debatt om skogsbruket på skogsdagen. Från vänster riksdagskandidaterna Susanna Koski, Christoffer Ingo, David Pettersson och Peter Sjöqvist.
Skogsbruk

Ingo: ”Finland har aldrig
gått med på en gemensam
skogspolitik inom EU”

Det är skogsägarna som ska fatta besluten om hur skogen ska brukas även i framtiden. Det var alla riksdagskandidater överens om på skogsdagen i Vasa. Finland har aldrig gått med på en gemensam skogspolitik inom EU, säger Christoffer Ingo.

I samband med Finlands skogscentrals evenemang ”Vi pratar om skogen i Österbotten” ordnades också en paneldebatt bestående av Christoffer Ingo (Sfp), Susanna Koski (Saml), David Pettersson (Kd) och Peter Sjöqvist (Sdp) – samtliga kandidater i kommande riksdagsval.

Några egentliga olikheter i hur de ser på det finska skogsbruket fanns inte. Kanske mest beroende på att inga kandidater från andra partier – som gärna har åsikter om skogen – inte deltog. Alla partier var inbjudna, men bara dessa fyra var på plats.

Kandidaterna på plats anser att skogslagen inte behöver ändras och att det bästa sättet att öka kolbindningen är att sköta skogen så att tillväxten maximeras.

Men oavsett de åsikterna kan mycket komma att förändras med hänvisning till flertalet förordningar som nu bereds på EU-nivå. Förordningar som kan träda i kraft utan att Finland kan säga nej.

– När Finland gick med i EU accepterades en gemensam europeisk jordbrukspolitik. Men ingen har accepterat en gemensam skogspolitik inom EU. Det vi på europeisk nivå nu måste jobba för är att förhala processerna och aktivt föra fram för Finland viktiga skogsfrågor och hoppas på en ny EU-kommission om några år, säger Ingo.

För att det ska lyckas förnekar han inte att han ogärna ser att Finland efter vårens riksdagsval får en grön miljöminister.

– Jag säger det rakt ut. Viktiga förhandlingar väntar i EU och det blir svårt att nå resultat med en grön miljöminister vid förhandlingsborden, säger Ingo.

Skogsägarna ska fatta besluten

Han och de övriga kandidaterna underströk vikten av att de finska skogsägarna också i framtiden är de som ska äger skogen och fattar besluten om hur skogsbruket ska bedrivas.

– Besluten om skogen ska fattas så nära individen som möjligt. Vi kan inte foga oss efter förordningar från Bryssel. Skogsägarna vet själva bäst hur de ska sköta sin skog, säger David Pettersson.

Det som skogsägarna behöver är incitament för att bedriva ett aktivt skogsbruk. Skogspolitiken bör vara långsiktig, var det gemensamma budskapet från kandidaterna.

– Att äga skog innebär ett förvaltarskap över lång tid och därför behöver politiken också vara långsiktig, konstaterar Pettersson, som fick medhåll av de övriga.

Med tanke på den mycket aktiva politiken kring klimat och skog som sker på EU-nivå betonade Ingo vikten av att skogsägarens egendomsskydd inte rubbas.

– De finska skogsägarnas roll måste vara stark och tydlig när Finland förhandlar i EU. Grundlagens femtonde paragraf om egendomsskyddet måste bestå, säger han.

Läs också: Professor på skogsdag: Det är skogsägarna som måste leda utvecklingen