Motorvag1
Som bäst planeras en förlängning av motorvägen från Vasa till Laihela. I dag slutar den bakom Bjarne Mara som har bekantat sig med planerna för ÖSP:s räkning. Enligt honom finns inga goda alternativ.
Jordbruk Skogsbruk SLC Livet på landet

Inga goda alternativ
om motorvägen från
Vasa förlängs

NTM-centralen i Södra Österbotten planerar att förlänga motorvägen från Vasa till Laihela. Det skulle ställa till det för skogs- och jordbrukare samt lokalbefolkningen i området. Inga alternativ är bra, säger Bjarne Mara.

I dag slutar motorvägen från Vasa i Vikby i Korsholm. I framtiden kan det bli aktuellt med en förlängning av den fyrfiliga vägen ända till Laihela.

Nu är miljökonsekvensbedömningen klar och utredningen fortsätter därefter.

– Alla prognoser visar att trafiken i området kommer att öka och då måste samhället planera förbindelserna därefter. Men problemet med den här förlängningen är att det inte finns några goda alternativ förutom det att ingen väg byggs alls, säger Bjarne Mara, som har tagit del av planerna för ÖSP:s räkning.

Förutom att motorvägen inte förlängs finns alternativen att nuvarande väg byggs om eller dras helt om. Eftersom det inte finns något fördelaktigt alternativ kan ÖSP inte förorda något av dem.

Borde inte byggas alls

– Oavsett vilket alternativ det blir ifall det byggs en ny väg kommer Helsingby att delas upp. Åker- och skogsmark berörs och invånarna på båda sidorna om de olika alternativen kommer drabbas. Gårdar riskerar delas upp och helst av allt från vår sida skulle vi inte se att det byggs någon ny väg alls, förklarar Mara.

Han har full förståelse att skogsägare, jordbrukare och lokalinvånare är kritiska till projektet.

– Jag bor själv nära den befintliga motorvägen och som boende i närheten av en stor trafikled så drabbas man negativt. Det blir ett ökat trafikbuller och åker- och skogsmark riskerar att hamna i riskzonen när parallellvägar och ramper och överfarter ska byggas.

– Till skillnad från hamnvägen, som också planeras, finns det tyvärr nu inte något alternativ som är bra utan alla är dåliga, konstaterar Mara.

Huruvida projektet genomförs är i dagsläget oklart. Om det i framtiden byggs en förlängning är en fråga som riksdagen ska avgöra.