Jordbruk SLC

Inga ansökningar om åländska räntestödslån

Inga ansökningar om åländska räntestödslån på grund av skördeskador hade lämnats in till landskapsregeringen när ansökningstiden gick ut i slutet av oktober.

Ålands Producentförbunds vd Henry Lindström säger att han ”inte är så väldigt förvånad”.

– Lånen är inte riktigt attraktiva. De är ganska oförmånliga och kortfristiga. Med dagens låga marknadsräntor kan man ofta förhandla sig till motsvarande villkor med banker utan att behöva ta omvägen via landskapet, påpekar Lindström.

I den tilläggsbudget för 2018 som just nu behandlas i lagtingets finans- och näringsutskott finns också pengar för att bevilja likviditetslån med garanti av landskapet. Då behövs ingen koppling till skördeskador.

Lindström och representanter för hushållningssällskapet och skogsvårdsföreningen skulle i slutet av den här veckan höras av finans- och näringsutskottet om de föreslagna räntestöds- och likviditetslånen.

– Då ska vi ta upp att det i årets sista tilläggsbudget som väntas i december borde tas upp direkta stöd på grund av skördeskadorna, lovade Lindström på onsdagen.