Lpx 00103387
Enligt Farm Europe kommer den extremt höga inflationen att skala bort 22 procent av värdet på EU:s jordbruksbudget för CAP-perioden fram till 2027. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU

Inflationen frestar hårt
på EU:s jordbruksbudget

Utbetalningarna till bönder inom ramen för EU:s jordbruksbudget riskerar snart att smälta som smör i solsken i takt med inflationen. Det befarar tankesmedjan Farm Europe, som efterlyser CAP-åtgärder som främjar jordbrukets produktivitet.

Farm Europe varnar för att jordbrukarnas köpkraft kan krympa med en tredjedel under CAP-perioden fram till 2027. Då förmår EU-budgeten inte längre att finansiera dagens vidlyftiga planer. Den gröna given nämns som exempel på hotade projekt.

Farm Europe har tagit sig en titt på prognoserna för de närmaste åren. Forskarna konstaterar att EU-kalkylerna för jordbruksstödet baserar sig på en förväntad inflation av 2 procent. I verkligheten är EU-området redan uppe i 10 procent, enligt Eurostat.

Förlorar sin stödeffekt

Om den galopperande inflationen fortsätter i nuvarande takt, förlorar stödbeloppen till gårdarna snabbt i värde. Utan politiska korrigeringar förlorar EU-betalningarna helt enkelt sin stödeffekt och verkan som styrande element för CAP.

På basen av de nyaste prognoserna från den europeiska centralbanken ECB tyder det mesta på att jordbruksbudgetens reella värde kommer att krympa med 84,57 miljarder euro fram till 2027, då den den nuvarande CAP-perioden upphör.

Enbart den första CAP-pelaren med direktstöden förlorar enligt beräkningen 68,6 miljarder euro i värde. Forskarna vid Farm Europa konstaterar att detta belopp motsvarar gårdarnas reella köpkraft.

Den andra pelaren som finansierar landsbygdens utveckling, förlorar enligt samma beräkningsgrunder 15,97 miljarder euro.

Sammanlagt minskar budgeten med 84,57 miljarder euro från 2021 till 2027.

CAP borde stöda innovation

Enligt Farm Europe kommer den extremt höga inflationen att skala bort 22 procent av värdet för EU:s jordbruksbudget för den aktuella CAP-perioden. Fram till det sista året 2027 förlorar CAP-budgeten en dryg tredjedel i värde, jämfört med 2020.

Forskarna drar konsekvenserna att EU-kommissionens gröna giv och den planerade halveringen av bekämpningsmedel kan bli svåra att förverkliga. Det vore riskabelt att minska produktiviteten i ett sådant utvecklingsskede.

Farm Europe ger i stället rådet till kommissionen att söka nya politiska vägar. Åtgärder som reglerar produktionen och till och med sänker produktiviteten borde ersättas med genuina investeringar som främjar produktiviteten.

En förnyad jordbrukspolitik borde främja innovation och åtgärder som gynnar ekonomin och klimatet på ett positivt sätt. Parallellt borde EU:s jordbruksbudget årligen anpassas till inflationstakten. En investeringsfond borde också inrättas för jordbruk och energi.