Tok Inflation
– Kort sagt betyder inflation att man kan köpa mindre av en viss vara för sina pengar än tidigare.
– Alltså; om jag i fjol fick 5 € i veckan för att klippa 1000 m² gräsmatta så klipper jag i år bara 900 m² för samma peng?! Inflation är en fin sak!
Veckans Tok

Inflation