Louis 20180710  Img7218
Agronom Louis Ehrnrooth somnade lugnt in den 28 april. Fotot är taget inför hans 95 årsdag på hans kära hemgård Baggnäs med Pernåviken inom synhåll. FOTO: Johannes Nystén.
SLC

In memoriam
”Min värld slutade
vid trädgårdsporten”

Louis Ehrnrooth somnade lugnt in den 28 april 2022. Han skulle ha fyllt 99 år den 13 juli.

Louis Ehrnrooth var hembygden trogen hela livet, han föddes och växte upp på storgodset Tervik i Pernå och 1953 flyttade han in i sitt nybyggda hus på Baggnäs.

Naturen var det bästa sällskapet för agronomen Louis Ehrnrooth, alltid. Ju äldre han blev, desto större betydelse fick den nära omgivningen. Det sista halvåret bodde han på servicehemmet Lyckan i Pernå kyrkoby. Också där hade han från bostaden direkt kontakt med naturen. Han följde med ugglor, koltrastar och andra fåglar på nära håll.

Tidigare i livet delade han frikostigt med sig av sina kunskaper om och erfarenheter av naturen. Han har lett otaliga fågelexkursioner, föreläst, han rapporterade regelbundet i lokalradion åren 1968 till 1991.Han gav ut boken ”Vän med Skapelsen” som baserar sig på radioprogrammen. Sist på pärmen står det: ”En årstid föds, når sin kulmen och dör. Uppvaknandet och vilan har sin givna plats i ordningen.”

Rubriken för april är ”Den stora återkomsten”, kapitlet inleds: ”April har kastat sig ut i vårluften på dansande vingar. Hans jubelrop skallar över markerna, när han fröjdar sig över det liv som spirar i buskar, snår, skrevor och gömmor. Kanske väcker hans glädje genklang och eko också inom oss människor.”

Agronom vid Helsingfors universitet

Louis Ehrnrooth föddes på Tervik säteri. Uppfostran var sträng och kärleksfull enligt dåtida modell på herrgårdar. Tillvaron var på gården, mestadels innanför granhäcken. Skolgången inleddes hemma, först med mamma Kajsa-Lisa Ehrnrooth som lärare, senare med någon guvernant. Först när Louis var 14 år började han i Borgå Gymnasium. Han och 5 år yngre systern Mimmi inkvarterades i Borgå.

Han utbildade sig till agronom vid Helsingfors universitet. Studietiden i sig var viktig, därtill hade han i decennier en viktig roll när nya studenter togs in till fakulteten.

Ännu längre behöll han den seriösa kontakten till universitetet, bland annat genom att inbjuda studenter på exkursioner till Baggnäs. Han och hustrun Alma Ehrnrooth var måna om att deltagarna trivdes. I åratal tog Baggnäs emot praktikanter från Mellaneuropa, vilket innebar ett intressant utbyte av kunskap.

Jordbruket var både levebröd och intresse. Tidigt insåg han att specialodling var lönsamt och satsade på att odla utsäde. I många år var ladugården full av djur, det fanns kor, får och hästar. Fåraveln var särskilt framgångsrik. Baggnäsfåren var kända långt utanför det egna området.

Skogen var oerhört betydelsefull för Louis, som arbete och rekreation. Att sköta skogen var en uppgift han höll i egna händer livet ut.

När arbetet så medgav ägnade sig Louis åt naturskydd. Bland mycket annat var han grundande medlem i föreningen Natur och Miljö. I åratal var han aktiv medlem i Svenska lantbruksproducenters centralförbund, SLC. Han var medlem i SLC:s första miljöutskott och en av de jordbrukare som var med och utarbetade SLC:s första miljöprogram som antogs av förbundskongressen i Kristinestad 1990. Han fungerade dessutom länge som sakkunnig för SLC:s mark- och miljöpoltiiska utskott. Pernåviken i dagens Lovisa var ett alldeles särskilt viktigt skötebarn för honom.

Hela livet bars han av en stark tro, kyrkan och församlingen var en betydelsefull del av hans tillvaro, inte minst för att han den vägen fick nära vänner. Det var viktigt för honom att regelbundet delta i gudstjänster i Pernå kyrka.

När Finland fyllde 100 år belönades han med Finlands vita ros ordens medalj av första klass, han var glad för att president Sauli Niinistö uppskattade hans insatser för fosterlandet.

Väldokumenterat liv

Louis Ehrnrooths långa och händelserika liv finns dokumenterat på olika sätt i flera publikationer. I boken Prins i en värld som inte fanns kommer han själv till tals. Karin Granlund lyssnade och skrev i några år, boken fyller 10 år i oktober.

Alma och Louis gifte sig den 13 juli 1954, hemma på Baggnäs. Kvinnan av folket och mannen av börd, lät uttrycket. De fick ett långt och lyckligt gemensamt liv, de arbetade sida vid sida med allt som hörde till ett mångsidigt jordbruk. Alma Grönstrand var född 1908 och dog 1999. 

Systerdöttrarna Catharina Fischer-Dillenbeck och Hélène Fischer-Guste har alltid haft stor betydelse i Louis liv.

Begravningen är i Pernå kyrka lördagen den 14 maj, dagen före De stupades dag. Pernå Krigsveteraner ordnar hedersvakt till begravningen. Louis uttalade önskan är att alla som önskar ska komma och ta ett sista farväl. En epok försvinner med honom.

Avslutningsvis det sista stycket ur boken ”Vän med Skapelsen”:

”För min egen del har ett liv i nära beroende av det praktiskt-ekonomiska och det känslomässigt-andliga som naturen ger mig fört mig in i en allt djupare känsla av gemenskap med mina medvarelser och med hela naturen.”

Nina Björkman-Nystén