Virkesimport
Veckans Tok

Virkesimport

- Är det någon myndighet som granskar missväxten på dina åkrar?

- Nä, det är skogsbolagets virkesköpare som gör en uppskattning över hur mycket virke han kommer att köpa i vinter!