Canada Harvest Dan Loran Gv Z Eueux Lu Unsplash
Den kanadensiska spannmålsskörden lider svårt av torkan. FOTO: Dan Loran/Unsplash
Jordbruk Globalt Marknad

IGC sänker utsikterna
för spannmålsskörden

Det internationella spannmålsrådet International Grains Council (IGC) har sänkt sin globala spannmålsprognos för det innevarande skördeåret 2021-22. Utsikterna för Kanada, USA och Ryssland har försämrats.

Trots detta utgår statistikerna från en rekordartad skörd. Ännu i juli räknade experterna i London med tidernas rekordskörd, men de senaste veckorna har medfört diverse bakslag. Julisiffran har sänkts med 12 miljoner ton i augustiprognosen.

Trots detta överträffas fjolårsprognosen fortfarande med tre procent eller 70 miljoner ton spannmål. Totalt räknar IGC med en global spannmålsskörd på 2,283 miljarder ton. Veteskörden beräknas till 782 miljoner ton, eller 9 miljoner ton mer än året innan.

Årets veteskörd i EU-27 beräknas till 137,6 miljoner ton mot 124,5 miljoner ton i fjol. EU-kommissionen är något försiktigare i sin bedömning och utgår från sammanlagt 136,2 miljoner ton vete.

Optimism i Australien

I Australien har nya regn ökat optimismen inför veteskörden. Australien torde enligt IGC skörda 30,1 miljoner ton vete, eller 1,3 miljoner ton mer än tidigare beräknat. Trots detta torde årets skörd stanna 3,2 miljoner ton under fjolårsskörden.

Skördeutsikterna för Ryssland och Kanada har igen försämrats. Prognosen för den ryska veteskörden har sänkts med 6 miljoner ton till 75 miljoner ton. För Kanada har IGC dragit bort ytterligare 4 procent och räknar med en skörd på endast 24,5 miljoner ton.

IGC utgår från att Ryssland förblir den viktigaste globala exportören av vete med 34 miljoner ton före EU-27 med 32,9 miljoner ton. På tredje plats följer USA med 24,1 miljoner ton. Ukraina och Australien delar fjärdeplatsen med 22,5 miljoner ton var.

Ukraina kan sannolikt se fram emot en utmärkt veteskörd. Ukrainas statistikbyrå för agrarprodukter APK-inform har igen höjt sin prognos med åtta procent och utgår från en produktion av 31,2 miljoner ton vete.

Därmed skulle fjolårets skördemängd överträffas med 26 procent, vilket ger utrymme för en lika stark exportökning. Sedan slutet av juli har vädret varit idealiskt för grödorna och skörden har genomförts utan störningar.

IGC har sänkt sin prognos för veteskörden i USA med 1,3 miljoner ton, till 46,2 miljoner ton. Jordbruksministeriet USDA utgår från samma skördemängd. De nordvästra USA-delstaterna har lidit av torka.

Kanada räknar med missväxt

Kanada räknar detta år med en veritabel missväxt. Uttorkade jordar och rekordhöga temperaturer har drastiskt försämrat landets skördeutsikter. Årets spannmålsskörd torde bli den sämsta sedan fjorton år.

Anledningen är sommarens utdragna och extrema värmebölja, som har drabbat USA:s nordvästra delstater samt de kanadensiska provinserna Saskatchewan och Alberta. Situationen är dramatisk, rapporterar landets statistikmyndighet Statistic Canada.

Skörden är ännu inte slutförd, men en preliminär rapport tyder på svåra avbräck. Statistic Canada befarar att veteskörden kan stanna vid 22,9 miljoner ton, eller 35 procent under fjolårsskörden. Priset på vete har stigit kraftigt på marknaderna i Kanada.

Odlarna i västra Kanada har hela säsongen kämpat med en extrem brist på regn och ovanligt höga temperaturer. Redan tidigt på våren var jordarna torra. Torkan har slagit hårt mot både spannmål och raps, konstaterar statistikerna.

Statistic Canada förväntar att årets kanadensiska kornproduktion ska minska med 27 procent och havreproduktionen med 33 procent. Endast höstvetet har klarat sig någorlunda, eftersom det mesta höstvetet odlas i de östra delarna av Kanada.

Höga priser för spannmålen

De återhållsamma skördeprognoserna i kombination med rykten om kvalitetsproblem har därtill hållit spannmålspriserna på hög nivå, både i Europa och på de internationella marknaderna.

Ett bristfälligt utbud på kvalitetsvara har genererat osäkerhet hos köpare och säljare. Uppgifter om kvalitetsproblem hos fransk spannmål och motstridiga rapporter om den ryska skörden bidrar till att upprätthålla spänning på marknaderna.

De svaga skördeutsikterna i Kanada och rapporter om stormskador på viktiga spannmålsterminaler i sydöstra USA har bidragit till osäkerheten. De drabbade agrarkoncernerna har emellertid lovat att snabbt sätta terminalerna i skick.