Jordbruk Globalt Marknad

IGC kalkylerar med normal spannmålsskörd

Varken höga energipriser eller politiska kriser torde nämnvärt påverka den globala spannmålsskörden. Det internationella spannmålsrådet IGC räknar i sin senaste prognos inte med några dramatiska förskjutningar i produktionen.

Experterna garderar sig ändå med eventuella följder av kriget i Ukraina. Prognosen innehåller en hel del osäkerheter. Ukraina och den försenade majsskörden i USA kan ännu blanda om siffrorna.

Enligt en första prognos räknar statistikerna hos IGC i London med en global spannmålsskörd av 2,275 miljarder ton. Detta vore en minskning med 0,5 procent, jämfört med den löpande skördesäsongen.

Ett frågetecken är majsskörden, som förväntas sjunka med 13 miljoner ton till 1,197 miljarder ton. Å andra sidan väntas en stabil veteproduktion på totalt cirka 780 miljoner ton, en minskning med endast en miljon ton.

Avgörande för den globala majsproduktionen är det kraftiga raset i leveranserna från Ukraina. IGC räknar med en skörd av endast 18,6 miljoner ton majs i Ukraina, en minskning med 41,9 miljoner ton, jämfört med fjolårsskörden.

Enligt IGC-experterna kan Ukrainas majsproduktion krympa med 40 procent till den lägsta nivån sedan tolv år. IGC motiverar de dystra utsikterna med massiva skador på jordbrukets infrastruktur i viktiga odlingsområden.

Producenterna sitter dessutom på osålda lager från fjolårsskörden. Detta väntas förorsaka växande problem med kassaflödet, vilket stör den löpade driften och försvårar anskaffning och användning av driftsresurser.

Den minskade globala veteproduktionen med en miljon ton beror också långt på situationen i Ukraina. Veteskörden i Ukraina uppskattas av IGC till endast 19,4 miljoner ton mot 33 miljoner ton förra året.

Ukrainas veteexport kan enligt experterna minska med 8,3 miljoner ton till 11 miljoner ton. Detta motsvarar den lägsta nivån sedan nio år. Prognosen bygger på antagandet att Ukrainas export åtminstone delvis kan återupptas sjövägen.

Minskningen i Ukrainas produktion kompenseras på det globala planet av större skördar i övriga länder som Ryssland och Kanada. Ryssland räknar med en ökning av vetexporten med 2 miljoner ton till 34,2 miljoner ton.

IGC-experterna förhåller sig emellertid skeptiska till Rysslands möjligheter att exportera mer vete. Rådet påminner om att Ryssland är föremål för flera internationella sanktioner som sannolikt komplicerar landets utrikeshandel och logistik.