Jordbruk

Ibruktagandet av det nya
nötkreatursregistret skjuts upp

Ibruktagandet av det nya nötkreatursregistret skjuts upp från mars till april 2022. Ibruktagandet måste skjutas upp på grund av att stödvillkoren för djurbidrag har ändrats, meddelar Livsmedelsverket.

Med uppskjutandet av ibruktagandet säkerställer Livsmedelsverket att nötkreatursregistret kan användas utan avbrott fram till den nya referensdagen (31.3.2022) för djurbidragen. Så kan den som ansöker om stöd kontrollera uppgifterna om djuren i registret och lämna nödvändiga anmälningar inom de utsatta tider som stödsystemet förutsätter.

I och med att ibruktagandet skjuts upp får den som ansöker om stöd också mer tid att ge fullmakter. I det nya nötkreatursregistret tar man i bruk de Suomi.fi-fullmakter som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) erbjuder. Med hjälp av fullmakterna kan den som ansöker om stöd ge en annan part fullmakt att för ansökarens räkning lämna uppgifter i nötkreatursregistret och/eller bläddra bland uppgifterna i nötkreatursregistret.

Projektet Nya nötkreatursregistret berättar mer om ibruktagandet av registret när tidtabellerna preciseras.