Jonas Laxaback26112018
SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback konstaterade bland annat att det finns ett stort intresse för ekoproduktion på SLC:s område.
Jordbruk EU SLC

Hur vill vi utveckla jordbrukspolitiken?

I sin lantbrukspolitiska översikt för kongressdeltagarna tangerade SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback bland annat budgetrians krispaket, CAP 27 samt lönsamheten nu och i framtiden.

– Vi har varit EU-medlemmar sedan 1995. Av nuvarande programperiod är det ännu två år kvar. Det vi nu borde tänka på är hur jordbrukspolitiken skall se ut framledes.

Enligt Laxåback är det dags för en grundlig renovering: vad fungerar och vad fungerar inte i dagens jordbrukspolitik?

– Det har varit krisår efter krisår och vi behöver fundera på hur vi skall få en bättre lönsamhet, en bättre buffert och bättre risktålighet.

Regeringens krispaket med anledningen av sommarens torka går på totalt 86.5 miljoner euro.

Lönsamhetsproblemen utreds som bäst av utredningsman Karvinen.

Antalet gårdar minskar

Trenden är att antalet gårdar minskar.

– År 2025 finns det 36.100 gårdar i Finland och åkerarealen är i genomsnitt 64 hektar.

Antalet svenskspråkiga gårdar minskar inte i samma utsträckning som de finska, även om också de blir färre. Antalet svenska gårdar var 4.500 år 2017 och väntas vara 3.580 år 2025. Också antalet odlare minskar och främst går antalet tomatodlare nedåt.

– Sallats-, tomat- och gurkarealen kommer att stiga per företag, men antalet företag går neråt, sade Laxåback.

Statistiken visar också vad alla vet, nämligen att det är väldigt olönsamt i våra jordbruk. Men vissa ljuspunkter finns också.

– Då det gäller ekoodlingen kan man konstatera att det på SLC:s område finns ett kraftigt intresse för ekoproduktion, även om intresset kanske litet minskar på Åland, sade Laxåback.

Hurdant stödsystem vill vi ha i framtiden?

Gällande EU:s framtidsbudget och nya CAP belyste Laxåback i korthet effekterna för Finland enligt kommissionens budgetförslag.

– Det blir 421 miljoner euro mindre under 7 år eller 60 miljoner euro mindre per år. I första pelaren -2,3 procent eller 85 miljoner euro mindre totalt och i andra pelaren -14,1 procent eller 336 miljoner euro mindre totalt.

En nationell jordbrukspolitisk strategi ska göras upp under nästa år och anslagen för stöd minskar 2021, vilket påverkar stödhelheten.

– Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt fyra arbetsgrupper samt en strategiarbetsgrupp och har planer på närmare 30 områdesvisa workshopar samt cirka 10 produktionsgrensvisa diskussioner. Nu finns det alltså en möjlighet att påverka innehållet, uppmanade Laxåback.