Pexels Terje Sollie 320617
SLC

Hur möta media?
Digital medieförmiddag
för SLC-medlemmar med
Jens Berg 31.3

SLC bjuder in medlemmar till en digital medieförmiddag fredagen den 31 mars kl.10-12.30. Genom det webbaserade tillfället vill SLC genom föreläsningar och diskussion ge medlemmar möjlighet att stärka medievanan.

Målet är att deltagarna efter dagen ska känna sig trygga om och när medierna tar kontakt. Som utbildare fungerar Jens Berg, journalist och kommunikationsföretagare med mer än 25 års erfarenhet från mediebranschen som journalist, programledare och chef.

Deltagarna får konkreta verktyg och tips på hur man kan agera när en journalist hör av sig. Vad ska man tänka på före, under och efter intervjun? Och vilka rättigheter har man som intervjuad?

Under förmiddagen får deltagarna även tips på hur man med sina svar kan rikta sig till olika målgrupper. Deltagarna får även exempel från lantbrukssektorn på hur man kan ge lyckade svar på frågor om hållbarhet.

Medieförmiddagen hålls via Teams och är öppen för SLC-medlemmar. Anmäl dig senast den 30 mars 16.00 via anmälningsformuläret på slc.fi/motamedia där du även kan läsa mer om programmet. Deltagarlänken skickas dagen före evenemanget till dem som anmält sig på förhand. Tillfället bandas även och finns efteråt tillgängligt för medlemmar på SLC:s webbsidor.

Mera information om evenemanget ger SLC:s kommunikationschef Mia Wikström, tfn 050-355 3213, mia.wikstrom@slc.fi.