Farmers Defence Force
Bönderna i Nederländerna utsätts ständigt för angrepp mot sina gårdar. Bönderna organiserar sig i facebook-gruppen ”Farmers Defence Force”, som symboliseras av flaggor eller skyltar med två korsade högafflar.
Jordbruk EU

Holländska bönder
stämplas som terrorister

I Nederländerna vidgas motsättningarna mellan miljö- och djurrättsorganisationerna och jordbrukarna. I hotfulla brev uppmanas jordbrukarna att sluta med sin ”terroristiska” verksamhet. I annat fall väntar nya brandanslag och sabotage på gårdarna.

Stämningen på landsbygden är inflammerad. Landets bönder känner sig angripna av både regering och djurrättsaktivister. Regeringen planerar drastiska sänkningar av jordbrukets kväveutsläpp.

Bönderna har reagerat på ett radikalt recept mot kväveproblemet från det vänsterliberala regeringspartiet D66. Enligt D66-politikern Tjeerd de Groot borde kväveutsläppen sänkas genom att halvera landets boskapsbestånd.

Senaste sommar fick bönderna nog. De förenade sig via sociala nätverk för att solidarisera sig med drabbade kolleger. Bönderna ansåg att staten hade lämnat dem i sticket. På Facebook grundades FDF-gruppen, ”Farmers Defence Force”, böndernas försvarsstyrka.

Under hösten har anslutningen vuxit med fart. En av initiativtagarna var Mark van der Oever, som konstaterar att stämningen snabbt försämras. Bönderna har känslan av att jobba halvt ihjäl sig för att producera mat. Ilskna angrepp är den enda belöningen.

Massivt näthat

På nätet blir debatten häftigare. Bönderna utsätts för ett massivt näthat som blandas med konkreta hotelser. Flera ledande gestalter inom FDF föredrar anonymitet på nätet, eftersom deras gårdar och familjer hotas av fysiska angrepp och mordhot.

Farmers Defence Force har under hösten vuxit mycket snabbt. Verksamheten finansieras med donationer och en egen nätbutik som säljer flaggor och t-skjortor med det inofficiella emblemet, två korsade högafflar.

Under hösten har flera protestmarscher arrangerats i de stora städerna. Ett stort antal kolleger från Tyskland har också mött upp för att visa sin solidaritet. Minst 300 tyska traktorer blockerade vägarna inför julhelgen, enbart i provinsen Gelderland.

De tyska demonstranterna bildade en spontan flashmob, sammankallad av det nybildade öppna bondenätverket Land schafft Verbindung. De konkreta planerna förblev hemliga in i det sista.

Ursprungligen ville demonstranterna blockera tillfartsvägarna till de stora partiaffärernas lager strax före julen, men en domstol stoppade planerna. Enligt arrangörerna lyckades bönderna i alla fall fästa allmänhetens uppmärksamhet på problemen.

Blockaderna förorsakade givetvis förargelse i trafiken. Enligt demonstranterna har allmänheten trots allt förståelse för böndernas problem och stöder aktionerna. De har också fått stor publicitet i medierna.

Enligt tidningen De Telegraaf sympatiserar 76 procent av landets befolkning med bondeprotesterna. Det framgår av en rundfråga bland läsarna, som uppmuntrar bönderna att fortsätta med sina demonstrationer.

Risk för eskalering

Politikern Tjeerd de Grot från D66 är däremot missnöjd över att allmänheten tycks glömma kväveutsläppen, som är bakgrunden till problemen. De gröna GroenLinks och djurrättspartiet PvdD kritiserar för sin del rapporteringen om klimataktivisterna.

Nu riskerar läget att ytterligare eskalera. Flera holländska tidningar rapporterar om ett hotbrev till en tidigare ledare för Farmers Defence Force. De anonyma skribenterna gömmer sig bakom initialer och betecknar bönderna som ”föraktade terrorister”.

Enligt mottagaren Jitty van der Werf tyder initialerna på grupperna ”Meat the Victims”, ”Extinction Rebellion” och ”Dieren Bevrijdingsfront” (djurens befrielsefront). Nu utreder polisen omständigheterna kring brevet, som är riktat till alla producenter.

Enligt agrartidningen ”Boerderij” har brevet lämnats till polisen. Organisationen Meat the Victims tar avstånd från hotelsen på sin Facebook-sida. Vi stöder inte våld eller hotelser om våld, heter det i uttalandet.

Den nederländska producentorganisationen LTO och bondeinitiativet Agractie uppges likaså ha fått hatbrev av extremistiska nätverk efter de senaste veckornas bondedemonstrationer i Nederländerna.